Perussuomalaisten eduskuntaryhmä tekee kuluvana syksynä jälleen oman vaihtoehtobudjettinsa, jossa he esittävät merkittäviä vaihtoehtoja ja rahoitusratkaisuja hallituksen budjettiehdotukseen vuodelle 2019.

Eduskuntaryhmä jätti perjantaina ryhmän yhteisiä talousarvioaloitteita ensi vuoden budjettiin. Seuraavassa joitakin poimintoja aloitteista.

Avustusta työn perässä muuttaville

Työllisyyden hoitoon ehdotetaan muuttoavustuksen käyttöönoton pilotointia työn perässä muuttaville.

– Työllisyyden ja taloudellisen kasvun kannalta on tärkeää, että työmarkkinoiden toimintaa saadaan parannettua ja työvoiman kohtaanto-ongelmia pienennettyä. Tämä onnistuu työvoiman edistävillä toimenpiteillä, kuten alueellista liikkuvuutta parantamalla. Samoin polttoaineveroa ehdotetaan laskettavaksi, jotta ihmisillä on varaa liikkua, perussuomalaiset esittävät.

Asumiskustannuksia alas

Lämmityspolttoaineiden veronkorotus esitetään peruttavaksi.

– Korotus vaikuttaa asumiskustannuksiin, jotka vievät monilta ihmisiltä yli kolmanneksen tuloista. Tämä on merkittävä kansantaloudellinen ja inhimillinen ongelma. Perussuomalaiset eivät halua korottaa asumisen kuluja, kuten hallitus on tekemässä.

– Ansiotuloverotusta esitetään alennettavaksi erityisesti keskituloisilla. Palkansaajan käteen jäävän tulon määrällä on merkittävä vaikutus kotimaiseen kysyntään ja sitä kautta työllisyyteen, perussuomalaiset muistuttavat.

Eläkkeiden verotukseen kohtuutta

Perintöverotusta pitää kohtuullistaa.

– Perintövero aiheuttaa monille ihmisille taloudellisia vaikeuksia sen lisäksi että läheinen ihminen on kuollut. Verotus kaipaa uudistusta erityisesti lesken ja lasten aseman parantamiseksi sekä lesken hallinta-ajan rauhoittamiseksi verotukselta. Perintövero kohdistuu raskaiten keskituloisiin.

– Eläkkeiden verotusta pitää kohtuullistaa. Eläketulojen verotus nousee työtulojen verotusta korkeammalle jo hyvin maltillisissakin eläkkeissä. Niiltä osin, kun eläkkeiden verotus ylittää työtulon verotuksen tason, on verotuksen oltava oikeudenmukaista, perussuomalaiset toteavat.

Ruoka-apuun sille kuuluva määräraha

Perussuomalaiset ehdottavat määrärahaa ruoka-apuun, jonka tuen hallitus on jättänyt pois.

– Osa kansalaisista joutuu edelleen elämään valitettavan matalien tulojen turvin. Erilaisten selvitysten mukaan arviolta noin 20 000—25 000 ihmistä hankkii viikoittain ruokansa leipäjonojen kautta.

Lisäksi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri hakee jättämillään talousarvioaloitteilla lisärahoitusta yhteensä 2,5 miljoonaa euroa Hyvinkään tiehankkeisiin, joilla parannetaan liikenneturvallisuutta. Valtatie 25 ja Hyvinkään Kalevankadun risteys olisi muutettava eritasoliittymäksi.

– Tämä liittymä on liikennemääriltään suurin Hyvinkään sisääntuloväylistä. Liittymässä on vakavia liikenneturvallisuusongelmia. Valtatie 25:n eteläpuolella olevan maantien 130 ramppi ehdotetaan muutettavaksi liikennöitäväksi kahteen suuntaan, jolloin raskas liikenne voi kääntyä risteyksessä turvallisesti vain oikealle.

Meri antaisi rahaa myös hyötyeläimiin

Näiden lisäksi Meri ehdottaa määrärahoja kahteen, hänen sydäntä lähellä oleviin kohteisiin, joita ei ole lainkaan huomioitu hallituksen budjettiehdotuksessa. Suomenhevosliitto ry:n toiminnan tukemiseen ja liiton jakamiin avustuksiin Meri ehdottaa 100 000 euroa.

– Suomenhevonen on ainoa alkuperäinen Suomessa kehitetty hevosrotu ja se on EU:n hyväksymä alkuperäisrotu. Hevoset, hevostalous ja raviurheilu ovat aina olleet iso osa suomalaista yhteiskuntaa ja se työllistää noin 15 000 henkilöä osa- tai kokoaikaisesti. Suomenhevonen on palvellut sekä Suomen sodissa sekä jälleenrakentamisessa.

Avustajakoirien hankintaan ja käyttäjille aiheutuvien kustannusten tukemiseen Meri ehdottaa 2 miljoonaa euroa.

– Avustajakoira koulutetaan avustamaan liikuntavammaista henkilöä monissa päivittäisissä toimissa. Avustajakoira toimii liikkumisrajoitteisen henkilön liikkumisen tukena avustaen käyttäjän tarpeen mukaan itsenäisessä seisomisessa, kävelyssä, nousemisessa tai pyörätuolin liikuttamisessa.

– Avustajakoira toimii käyttäjänsä apuna monessa, kuten avaa ja sulkee ovia, noutaa käyttäjän ulottuville tavaroita esim. lompakon, puhelimen, tekee hoitajakutsun sekä avustaa riisumisessa ja pukeutumisessa. Avustajakoira osaa myös erikseen koulutettuna muistuttaa lääkkeiden otosta ja hakea avustettavalle lääkkeet sekä ulkopuolista apua, jos avustettavalle tulee hätätilanne, Meri kertoo.

SUOMEN UUTISET