Europarlamentaarikko Sampo Terhon työryhmän raportti Suomen talouden pelastamisohjelmaksi sai kovaa kritiikkiä osakseen mm. perussuomalaisten eduskuntaryhmän johdolta. – Ymmärrän kritiikin, mutta tämä oli vasta keskustelun avaus, Terho painottaa.

Perussuomalaisten europarlamentaarikko Sampo Terho myöntää yllättyneensä kritiikistä ja toisaalta uskoneensa, että tiukkaakin palautetta tulee.

– Ei niinkään sisällön puolesta. Totta kai tiesin jo varhaisessa vaiheessa, etteivät monet pidä ehdotuksistamme etenkään sopeutusohjelman osalta. Vastuullista talouspolitiikkaa ei kuitenkaan voi tehdä siten, että yrittää miellyttää kaikkia ja pelästyy jokaista sähköpostiin kolahtavaa vihapostia, Terho painottaa.

– Siltä osin kohu sen sijaan oli yllättävä ja harmillinen, että Yle antoi uutisoinnissaan ymmärtää raportin olevan puolueen virallinen linja, vaikka Ylen toimittajalle sanottiin neljä kertaa niin lehdistötilaisuudessa kuin sen jälkeenkin, että kysymys on vain minun vastuullani olevista ehdotuksista.

Terho näkee, että eduskuntaryhmän arvostelu johtui nimenomaan Ylen uutisoinnista.

– Eduskuntaryhmä reagoi varmaankin juuri Ylen iltauutisista syntyneen väärinkäsityksen korjaamiseksi, eli osoittaakseen ettei kyse ollut puolueen virallisesta linjasta.

Meitä uhkaa Kreikan kohtalo

Europarlamentaarikko ei itse koe, että kysymys olisi uusliberalistisesta talousohjelmasta.

– En, vaikka osan ehdotuksista voi varmasti toki tulkita niinkin. Toisaalta useat sopeutusohjelman ehdotukset osuisivat ennen kaikkea hyvätuloisiin. Työryhmäni tarkoitus oli tehdä mahdollisimman tasapuolinen ohjelma Suomen viennin ja talouden pelastamiseksi. Jos jotain tämän tapaista ohjelmaa ei vielä tämän vuosikymmenen aikana toteuteta, meitä uhkaa Kreikan kohtalo, Terho muistuttaa.

Perussuomalaiset ovat aina vastustaneet tasaverojen – kuten esimerkiksi arvonlisäveron – korotuksia, viimeksi eduskunnassa valtion tulo- ja menoarvion käsittelyssä viime joulukuussa. Terhon työryhmä kuitenkin esittää mm. ruuan alv:n korottamista kolmella prosenttiyksiköllä. Terhon mukaan uuden luominen vaatii uusia ehdotuksia, vaikka ne eivät olisi yksi yhteen puolueohjelman kanssa.

– Tarkoitus oli alusta saakka esittää nimenomaan uusia ratkaisumahdollisuuksia. Jos olisimme kaikessa noudattaneet puolueen nykyisiä ohjelmia ja linjauksia, niin silloinhan me emme olisi voineet esittää mitään uutta, vaan olisimme vain toistaneet vanhaa, Terho huomauttaa.

– Esittämistämme uusista ajatuksista puolue voi jatkossa ottaa sitten osan myös virallisiin ohjelmiinsa. Osaa se ei selvästikään ota – kuten juuri ruoan alv:n palauttamista vuoden 2009 tasolle.

Korotuksia työttömyyskorvauksiin

Terho työryhmineen esitti myös työllisyyden kohentamiseksi Tanskassa käytössä olevaa mallia, jossa maksettaisiin nykyistä korkeampia työttömyyskorvauksia, mutta korvattava aika olisi hieman lyhyempi. Tässä asiassa hän vetää hieman takaisin.

– Työttömyystukea ei tietenkään voi ottaa pois, jos töitä ei kerta kaikkiaan ole tarjolla. Se on hyväksyttävää ainoastaan, jos työkykyinen henkilö itse kieltäytyy työnteosta. Meillä ei ole varaa oleskeluyhteiskuntaan eikä vapaamatkustus ole kenenkään kansalaisoikeus. Tarkennamme Tanskan mallin yksityiskohtia lähiaikoina työmies Matti Putkosen kanssa.

Työryhmän puheenjohtajaa harmittaa, että toimenpideohjelman muutamaa kohtaa on tulkittu väärin ja hän muistuttaa, että kaiken kaikkiaan toimenpide-ehdotuksia on viitisenkymmentä.

– Raportissa on 49 toimenpide-ehdotusta Suomen pelastamiseksi ja vain kolmea vastaan on tähän saakka hyökätty. Niitäkin on vastustettu osittain väärän tiedon pohjalta. Raportin keskeisin osa ei ole budjetin sopeutusohjelma, jonka muutamasta kohdasta tähän saakka on väitelty, vaan ehdotukset maamme viennin, yrittäjyyden ja kasvun kohentamiseksi. Jos vienti ei vedä, mikään sopeutusohjelma ei pysty budjettivajetta tasoittamaan, Terho laskee.

– Kyseessä on siis pitkäaikainen rakenteellinen uudistusohjelma. On täysin väistämätöntä, että Suomen on muodossa tai toisessa sellainen toteutettava. Muutos on aina raskasta, mutta vaihtoehto on että hyvinvointiyhteiskunta romahtaa: vanhukset jäävät hoitamatta, peruskoulutus kärsii, lomautukset ja työttömyys lisääntyvät, etuuksia leikataan kautta linjan jne. Mitä myöhemmin uudistuksiin ryhdytään, sen pahempi.

Toivon rakentavaa keskustelua

Terho toivoo ohjelman vastustajilta omaa vaihtoehtoa.

– On helppoa aina sanoa, että tuollaista ja tuollaista uudistusohjelmaa nyt en ainakaan hyväksy, mutta silloin on syytä myös esittää paremmin toimiva vaihtoehto. Olemme ryhmäni kanssa tehneet keskustelunavauksen siitä, millainen Suomen uudistusohjelma voisi olla. Toivon nyt rakentavaa palautetta siitä, mitä voisi tehdä paremmin, mikä kannattaa jättää sikseen tai mitä voisi tehdä kokonaan toisin.

Sampo Terho lupaa täsmentää työryhmänsä esityksiä puoluehallitukselle, eduskuntaryhmälle, puoluekokoukselle ja medialle.

– Kuten sanoin, tämä raportti oli vasta keskustelun alku, ei sen loppu. Seuraavaksi palaan eurokriisin kimppuun ja päivitän avustajieni kanssa loppuvuodesta julkaisemamme eurokriisi.fi -sivuston. Samalla jatkan aktiivista keskustelua Suomen talouden pelastamiseksi.

TEKSTI: SEPPO HUHTA
KUVAT: PS-MEDIA JA KALLE ERKKILÄ


TERHON TEESEISTÄ SANOTTUA

Timo Soini: ”On ihan luvallista perussuomalaisissa etsiä vaihtoehtoja ja näin tehdään. Ainakaan arvonlisäveron nosto ei mene puolueessa läpi.”

Pirkko Ruohonen-Lerner: ”Terhon työryhmän esittämät linjaukset eivät edusta sen enempää puolueen kuin perussuomalaisten eduskuntaryhmänkään näkemystä kyseisistä asioista.”

Pentti Kettunen: ”Ei ole kuin kuukausi siitä, kun perussuomalaisten eduskuntaryhmä äänesti arvonlisäveron yhden prosentin korotusta vastaan valtion vuoden 2013 tulo- ja menoarviossa. Nyt Sampo Terho esittää peräti kolmen prosentin korotusta. Ei käy.”

Raimo Vistbacka: ”Ruuan ja lääkkeiden arvonlisäveron mahtikorotuksilla ei ole mitään tekemistä puolueen linjan kanssa.”

Maria Tolppanen: ”Kovin oli kylmäkiskoista tekstiä aikana, jolloin yt-neuvottelut seuraavat toinen toistaan. Kun kansalla ei ole työtä eikä toimeentuloa, tasaverot eivät tilannetta paranna. Lääkkeiden korvattavuuden alarajaa on jo nostettu, ja jos alv. nousee nykyisestään, tarkoittaa se sitä, että entistä useampi eläkeläinen joutuu jättämään lääkkeensä apteekkiin.”

Lue myös: Kari Järvikareen analyysi pääoma- ja ansiotulojen verotuksesta.