Terhon taloustyöryhmän julkaisema ohjelma on saanut aikaan vilkasta keskustelua. Työryhmä julkaisee raporttinsa nyt kokonaisuudessaan.

Työryhmä haluaa raportin julkaisun ohella oikaista julkisuudessa esitettyjä virheellisiä väittämiä. Ryhmän tiistaina julkaisemassa tiedotteessa tehdään seuraavia täsmennyksiä:

  1. Raportissa ei esitetä työttömyysturvan heikentämistä, vaan kokonaan uuden järjestelmän luomista. Mallina toimisi Tanskan työttömyysturvajärjestelmä. Työttömyyskorvausten taso ei raportin ehdotuksissa heikkenisi, vaan päinvastoin jopa nousisi. (Luku 2.4.)
  2. Raportissa on esitetty ruoan ALV:n korotusta vain kolmella prosenttiyksiköllä, eli vuoden 2009 tasolle
  3. Korkeakouluopiskelijoiden omavastuuosuudeksi ehdotetaan noin yhden kymmenesosan kattamista opiskelun kustannuksista, eli noin 2000–2500 euron suuruista lukukausimaksua. Mahdollisuuksien tasa-arvo säilytetään antamalla opiskelijoille vastaavan suuruinen ns. tulosidonnainen valtionlaina, joka tarkoittaa että opiskelijat maksavat korkeakoulutuskustannuksensa vasta valmistumisensa jälkeen verotuksen yhteydessä. Opiskeluajan tulotaso muuttuisi raportin ehdotusten myötä itse asiassa nykyistä korkeammaksi, koska raportissa ehdotetaan myös opintotuen tulorajojen poistamista, jolloin opiskelija saisi täysimääräisenä pitää niin opintotuen kuin opintojen ohessa tekemästään osa-aikatyöstä hankkimansa palkan. (Luku 2.9.)
  4. Raportti ei ole varjobudjetti ja budjetin sopeutusohjelma on vain pieni osa sen sisällöstä. Kyseessä on ennen kaikkea ohjelma Suomen viennin, kasvun ja yrittäjyyden edistämiseksi. Ilman vientiä meillä ei ole kasvua ja ilman kasvua mikään sopeutusohjelma ei saa budjettia tasapainoon.
  5. Raportti on yksinomaan Sampo Terhon ja hänen työryhmänsä projekti, joka on tarkoitettu antamaan ideoita ja avauksia niin puolueen omaan ohjelmatyöhön kuin yleisemmin kansalaiskeskusteluun. Se ei siis edusta puolueen virallista linjaa, mikä todettiin selvästi jo maanantain lehdistötilaisuudessa.

Terhon työryhmän raportti (pdf, 420 kB)

TEKSTI: PS VERKKOTOIMITUS
KUVA: MATIAS TURKKILA