Sampo Terho julkisti talouspainotteisen ohjelman, jolla Suomen kilpailukyky sopeutetaan globaalin maailman jatkuvaan muutokseen.

Perussuomalainen europarlamentaarikko Sampo Terho työryhmineen haastaa niin omat, kilpailijat ja koko kansakunnan miettimään isänmaan tulevaisuutta.

–   Ohjelma on tarkoitettu kaikille suomalaisille, mutta erityisesti evästykseksi perussuomalaisille, Terho selittää.

Terhon työryhmän tyly alkutoteamus on se, että Suomen talous on ylivelkainen ja Kreikan tielle ollaan tätä kyytiä menossa. Velka kasvaa ja samaan aikaan taloudellinen kasvu on mitätöntä: tänä vuonna nollan vaiheilla ja eikä pidemmällä tähtäimelläkään päästä yli puolentoista prosentin kasvuun. Paluuta takavuosien noin kolmen prosentin vuosittaiseen kasvuun ei ole näköpiirissä.

Väestö ikääntyy, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ajautuisimme työvoimapulaan, josta on peloteltu jo 40 vuotta.

Vientiä EU:n ulkopuolelle tehostettava

Suomen on vientiriippuvaisena maana pidettävä kiinni hyvinvointimme keskeisestä kannattelijasta eli kilpailukyvystä. Nyt tilanne on se, että olemme pudonneet esimerkiksi Ruotsin ja Saksan taakse.

Vientiä on tuettava esimerkiksi projektikohtaisesti suunnatuilla tuilla, kuten olisi pitänyt tehdä STX:n tapauksessa. Mitään tukiautomaattia ei Terhon raportin mukaan saa kuitenkaan rakentaa.

Myös pienyrittäjille on luotava edellytyksiä viennin harjoittamiseen. Palkoissa on noudatettava malttia, vaikka varsinaiseen palkka-aleen Terho työryhmineen ei uskokaan.

– Meillä on aikaa saada nämä asiat kuntoon vuosikymmenen loppuun, Terho painottaa.

Terhon mielestä vientiponnistuksissa on kiinnitettävä entistä enemmän voimavaroja Venäjän ja muiden EU:n ulkopuolisten maiden vientiin. Venäjän viennin kasvun avain on suomalaisten, viennin parissa työskentelevien ihmisten hyvä venäjän kielen taito.

Rakenteellisia uudistuksia budjettiin

Sampo Terhon työryhmän mukaan Suomella on mahdollisuus oikaista syvenevä velkaantuminen, mutta se edellyttää mm. seuraavia sopeutustoimia:

1. Kehitysapu eettiselle pohjalle: pois 1 100 miljoonaa euroa.
Tämä tarkoittaa sitä, että Suomi ei enää maksaisi valtiona kehitysapua,  vaan sitä maksaisivat suomalaiset kukin kykynsä ja tahtonsa mukaisesti. Terho itse lupasi myös osallistua tällaisen kehitysavun maksamiseen.

2. Terho poistaisi erilaisia verovähennyksiä 435 miljoonalla eurolla.
Poistettaisiin hallitusti esimerkiksi asuntojen korkojen verovähennysoikeus.

3. Yksityisen terveydenhuollon kela-korvausten poisto.
Tämä tarkoittaisi sitä, ettei potilas saisi enää kela-korvausta asioidessaan yksityisellä lääkäriasemalla. Terhon mielestä tämä ei kuitenkaan ruuhkauttaisi terveyskeskuksia, koska niillä joilla on varaa käyttää yksityisiä terveyspalveluita, on varaa käyttää niitä myös ilman kela-korvausta.

Yhteensä Sampo Terho työryhmineen esittää vuosittaiseen valtion budjettiin noin kolmen miljardin euron rakenteellisia säästöjä.

Video tiedotustilaisuudesta (47 min, 19 sek).

Uutisointia muualla: MTV3, TS, ILYLE, IS

Teksti: Seppo Huhta
Kuva: Matias Turkkila