Pitkittyvä talouskriisi voi koitua jopa kohtalokkaaksi EU:lle. Näin arvioi Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen blogissaan valtioneuvoston nettisivuilla.

Tiilikaista on totuttu pitämään yhtenä EU-myönteisimmistä asiantuntijoista, joka on eri tehtävissä ollut osaltaan luotsaamassa Suomea EU:n ytimiin.

Tiilikaisen mukaan EU on ensimmäistä kertaa siirtynyt avun antajasta avun tarvitsijan rooliin. Talouskriisin aiheuttama epävarmuus on ainakin osittain heikentänyt EU:n arvoja, hän arvioi.

– Pitkittyessään tilanne voi koitua EU:lle kohtalokkaaksi, sillä kansainvälisellä kentällä on parhaillaan käynnissä mittava poliittisen vallan uusjako. Uudet nousevat suurvallat, eli niin kutsutut BRICS-maat tiivistävät parhaillaan keskinäistä yhteistyötään kyetäkseen haastamaan vanhaan länsimaiseen hegemoniaan perustuvan maailmanjärjestyksen. Yhdysvaltojen ja Kiinan suhde on tällä hetkellä globaalin vallan keskeinen akseli, Tiilikainen pohtii.

Eurooppalaisten arvojen alennus

Brics-maat ovat vahvasti kehittyvät Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina ja Etelä-Afrikka.

Hänen mukaansa sisäisesti jakautunut ja eripurainen EU on paras tie eurooppalaisten arvojen alennustilaan. EU-maiden pitäisi välttämättä löytää yhteinen sävel rahayhteisön tulevaisuuden ja koko unionin uskottavuuden palauttamiseksi, joka turvaa eurooppalaisten arvojen aseman globaalissa kilpailussa.

ps verkkotoimitus

Tagit