Professori Vesa Kanniaisen johtaman Eurothinktank-ryhmän keskeiset  talouspoliittiset vaikuttajat kritisoivat sunnuntain Helsingin Sanomissa voimakkaasti Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälän näkemyksiä euroalueen kehittämisessä. Ryhmän mielestä Vihriälän ajatukset pankkiunioni-Emusta ovat sinänsä loogisia, mutta niihin sisältyy epärealistisia uskomuksia.

Ryhmän mukaan on vaikea uskoa, että pankkiunioni oleellisesti muuttaisi euroalueella tähän saakka harjoitetun politiikan laatua tai suuntaa. Ryhmä näkee sääntöjen noudattamisen ja sijoittajavastuun toteutumisen epätodennäköisenä, jos pankkiunioni on aina hädän hetkellä valmiina suuntaamaan kriisimaille tai –pankeille tukitoimia.

”Jos jäsenmaissa ei käytännössä haluta sopeutua yhteisvaluutan edellyttämiin joustoihin, edessä on joko euroalueen hajoaminen tai pysyviä jäsenmaiden välisiä tulonsiirtoja.”

Suurimpana ongelmana Kanniaisen, VTT Heikki Koskenkylän ja VTT Peter Nybergin kirjoituksessa nostetaan esiin se ongelma, ettei pankkiunioni ratkaise euroalueen perusongelmia. Rahoitus- ja velkakriisi aiheutui siitä, etteivät jäsenmaat, niiden pankit ja asiakkaat ole vuosikausiin sopeuttaneet toimintaansa yhteisvaluuttaan.

– Elettiin yli varojen, ja pankit rahoittivat tämän viranomaisten siunauksella.

Nyt on ryhmän mukaan sopeuttamisen ja takaisinmaksun aika, eikä pankkiunioni ole tähän riittävä lääke.

– Jos jäsenmaissa ei käytännössä haluta sopeutua yhteisvaluutan edellyttämiin joustoihin (muun muassa minimipalkoissa, valtiontalouden tasapainossa ja työllisyydessä), edessä on joko euroalueen hajoaminen tai pysyviä jäsenmaiden välisiä tulonsiirtoja.

Mikään ei ryhmän mukaan kuitenkaan viittaa siihen, että tällaiset pysyvät tulonsiirrot voitaisiin toteuttaa muuten kuin jonkinlaisen käytännön liittovaltion puitteissa.

PS VERKKOTOIMITUS