Perussuomalaisten kansanedustaja Maria Tolppanen haluaa, että lähipalveluiden järjestäminen huomioidaan maakuntauudistuksessa.

Pohjanmaan maakunta on toiminnallisesti sopivan kokoinen, jotta palvelut voidaan tuottaa tulevaisuudessakin tehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti. Hallinto tehostuu maakuntauudistuksessa, kun palvelutoiminta ja tukipalvelut keskitetään samalle monialaiselle toimijalle.

– Pohjanmaa muodostaa alueen kuntien kanssa lähellä ihmistä olevan turvaverkon, joka tukee alueellisen varautumisen kehittämistä. Lisäksi palvelujen monimuotoinen yhteistyö varmistaa edellytykset sille, että palveluja ja palveluketjuja voidaan kehittää asiakkaiden näkökulmasta, Tolppanen sanoo.

Tolppasen mukaan Pohjanmaan maakunnassa kehittämisen lähtökohtana on pelastustoimen ja ensihoidon palvelujen yhteensovittaminen.

– Hyvä esimerkki eri ratkaisuja haettaessa on turvapuhelinpalvelu, johon kotiin tuotavan hoivapalvelun yhteistyön kehittämistä voidaan tukea 24/7-valmiudessa olevin resurssein. Julkiselta sektorilta taas odotetaan valmiutta huolehtia alueen perusturvasta erilaisissa turvallisuustilanteissa.

Pohjanmaan väestöstä äidinkielenään 49,8% puhuu ruotsia ja suomea 44,6%.

– Tämän vuoksi maakunnassa on myös jatkossa turvattava palvelut sekä ruotsiksi että suomeksi. Tämä erityispiirre kaksikielisenä maakuntana korostuu, kun asukkaiden peruspalveluja järjestetään, ja kun ne halutaan turvata koko maakunnan alueella kaikissa olosuhteissa, Tolppanen toteaa.

Tolppanen on tehnyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen siitä, miten lähipalvelut järjestetään Pohjanmaalla maakuntajaon mukaisesti.

SUOMEN UUTISET