Kansanedustaja Maria Tolppanen (ps) teki helmikuun alussa hallitukselle kirjallisen kysymyksen koskien ammattiajajien liikennerikkomusten sakkorangaistuksista aiheutuvia ajokorttien määräaikaisia menetyksiä.

Kansanedustaja Maria Tolppasta kiinnosti, mitä nykyinen hallitus aikoo tehdä, että ajokortin määräaikainen menettäminen ei toisi kaksinkertaista sanktiota ammattiajajille, koska ammattiajajilta estyy työnteko ajokortin ”kuivumisen” ajan.

Menettely ammattiajajien liikennerikkomusten sakkorangaistuksista aiheutuvien ajokorttien määräaikaisen menettämisen suhteen on Suomessa jotakuinkin epätasa-arvoinen verrattuna henkilöihin, jotka työkseen eivät aja.

Käytännön esimerkkinä voi esille tuoda henkilön, joka työkseen ajaa rekkaa ja joka liikennerikkomusten takia saa yhden vuoden aikana kolme tai kahden vuoden aikana neljä sakkorangaistusta; tämä henkilö menettää ajokorttinsa 1-3 kuukaudeksi. Edelleen, jos ei-ammattiajaja saa liikennerikkomuksista vastaavalla tavalla sakkorangaistuksia, on tuomio (ajokortin menettäminen määräajaksi) sama.

Kuitenkin, ajokortin määräaikaisen menettämisen merkitys ja seuraukset käytännössä ovat mainituissa tapauksissa aika erilaiset: siinä missä ei-ammattiajaja menettää mahdollisuuden kulkea mm. mahdolliset työmatkansa ajoneuvoa itse ajamalla, ammattiajaja menettää lisäksi mahdollisuuden tehdä itse työtään. Kaikki työkseen ajavat henkilöt ovat siten liikennerikkomusten sakkorangaistusten merkitysten ja erityisesti taloudellisten seurausten suhteen varsin eriarvoisessa asemassa muihin kansalaisiin nähden. Edellä mainittu siitäkin huolimatta, että ammattiajajien alttiuden liikennerikkomusten tekemiseen voitaneen katsoa olevan tavallista kansalaista alhaisempi.

Omassa vastauksessaan liikenneministeri Merja Kyllönen mm. mainitsi, että liikennesääntöjen ja -määräysten noudattamatta jättämisestä aiheutuva vaara liikenneturvallisuudelle on tekijästä riippumatta yhtä suuri. Ammattikuljettajien kohdalla vaaraa kuulemma lisää se, että he ovat kaiken aikaa mukana liikenteessä, minkä vuoksi ajokieltojen on ministeri Kyllösen mukaan kohdistuttava samalla tavalla myös ammattikuljettajiin.

Ajokielto onkin pääasiallinen ajo-oikeuteen kohdistuva seuraamus liikennerikoksista ja -rikkomuksista. Ajokiellon pituudessa otetaan minimiaikojen puitteissa huomioon vaikutukset, jotka toimenpiteellä on mm. henkilön toimeentuloon.

Ajokiellon sijaan on eräin ehdoin kuitenkin käytettävissä myös muita keinoja, jotka mahdollistavat ajon jatkamisen. Esimerkiksi rattijuopumukseen syyllistyneellä on mahdollisuus päästä Alko-lukolla valvottuun ajo-oikeuteen sitä menettämättä. Ajokiellon sijaan voidaan käyttää myös varoitusta.