Elämän simulointia, robottiautoja ja elinten takaisinkasvatusta – utopiaa vai lähitulevaisuutta? Mitä ilmeisimmin jälkimmäistä, ainakin jos kysymykseen vastaa kansanedustaja Ville Vähämäki.

Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Vähämäen johtama tulevaisuusvaliokunnan Radikaalit teknologiat -jaosto on teettänyt sataa uutta teknologiaa käsittelevän tutkimuksen. Tutkimus on Euroopan, ja jopa maailman tasolla ainutlaatuinen. Tutkimusryhmän muodostavat Risto Linturi, Osmo Kuusi ja Toni Ahlqvist.

– Tutkimuksessa on luotu radikaalien teknologioiden nelitasomalli, jonka avulla eri teknologioita voidaan pisteyttää ja niistä voidaan muodostaa erityyppisiä top-listauksia. Tarkoitus on päivittää listaa säännöllisesti ja etsiä listalla nousevia innovaatioita, Vähämäki kertoo.

Tutkimuksen tarkoituksena oli diplomi-insinööri Vähämäen mukaan luoda työkalu, jolla muun muassa pystyttäisiin kanavoimaan tuotekehitys ja tutkimusmäärärahat oikeisiin kohteisiin. Samalla löydettiin menetelmä, jonka avulla voidaan saada selville minkä innovaatioiden osalta valtion täytyy tukea yritystemme vientiä, ja minkä innovaatioiden osalta Suomessa täytyy panostaa kotimaisiin referensseihin.

Kansakunta tienhaarassa

Suomi oli vielä 2000-luvun taitteessa yksi teollisuuden ja teknologian ykkösmaita maailmassa. Näin ei enää ole.

– Maailma tuli vuona 2008 alkaneesta taantumasta hieman erilaisena takaisin. Vielä tuolloin olimme monella alalla maailman huipulla, mutta tänä päivänä monet tuotteemme ovat sellaisia mitä muut eivät halua ostaa, Vähämäki harmittelee.

Kysymys on Suomen vientiteollisuuden kohtalosta tulevassa maailmassa.

– Olemmeko nopeita omaksujia ja myymme teknologioita muille? Jos olemme liian hitaita, niin me jäämme ostajan osaan.

Radikaalien teknologioiden luettelo on henkeä salpaava. Alla on lueteltu joitakin tutkimuksen tuloksena saatuja teknologialistauksia.

Radikaalit teknologiset ratkaisut olennaisten vientivalmiuksien alueella:
– Yhteistyön ja yhteiskunnan pelillistäminen
– Robottiauto
– Tavaroiden 3D-tulostus
– Painettavat yms. halvat sensorit
– Nopeasti halventuva aurinkoenergia
– Henkilökohtainen oman kehon analysaattori
– Dementiaa ehkäisevä lääkitys
– Kevyet tehokkaat nopeasti ladattavat akut ja kondensaattorit
– Haptiset käyttöliittymät
– Liikkeisiin perustuvat käytönohjaimet

Radikaalit teknologiset ratkaisut kapeiden vientivalmiuksien alueella:
– Avoin data ja Big data
– Vapaasti organisoituva etätyö ja netissä muodostuvat organisaatiot
– Laajennetun todellisuuden välineet
– Oppimisen uudelleenorganisointi
– Tauteja, fysiologisia tiloja ja organismien ominaisuuksia nopeasti ja halvalla tunnistavat biosirut tai biosensorit
– Pilvilaskenta, massiivinen keskitetty data ja prosessointiteho
– Rutiininomainen kattava DNA-luenta
– Materiaalitutka
– Modulaarinen robotiikka
– Ympäristön reaaliaikainen 3D-mallinnus

Tieteellisesti kiinnostavimpien alueiden radikaalit teknologiset ratkaisut:
– Äärimmäisen tiheät, kvantti-ilmiöt huomioon ottavat prosessorit
– Tauteja, fysiologisia tiloja ja organismien ominaisuuksia nopeasti ja halvalla tunnistavat biosirut tai biosensorit
– Rutiinimainen kattava DNA-luenta
– Dementiaa ehkäisevä lääkitys
– Geenitietoon perustuvat lääkkeet
– Elämän simulointi solutasolla ja keinosolu
– Geenimuunnellut organismit monikäyttöisten materiaalien tuottajina
– Eliniän pidentäminen ja ikääntymisen hidastaminen
– Elinten korjaaminen ja takaisinkasvatus, soluviljely
– Nanohiilet suolan tai bakteerien poistossa ja muussa erotustekniikassa

Laboratorioprototyyppitason radikaalit lupaukset:
– Langaton siirto 2.5 terabittiä sekunnissa (vortex beam)
– Elämän simulointi solutasolla ja keinosolu
– Piezosähköiset energialähteet, kineettisen energian talteenotto
– Eliniän pidentäminen ja ikääntymisen hidastaminen
– Rakennusten 3D-tulostus
– Aivojen korjaaminen ja kykyjen kasvattaminen
– Tehokkaat kevyet aurinkopaneelit
– Materiaalin 3D-tulostus ja 4D-tulostus
– Elinten korjaaminen ja takaisinkasvatus, soluviljely
– Itseorganisoituva virtuaalimaailma verkon 3D-datasta

Innovaatioiden edistymistä seurataan vuosittain ja yllä olevia listauksia päivitetään tilanteiden muuttuessa.

– Tutkimuksen ideana on, että suomalaiset tutkimuslaitokset ja yritykset kiinnostuisivat näistä mahdollisuuksista. Sekä siitä, että sijoittajat ryhtyisivät rahoittamaan näitä innovaatioita, kuvaa tutkimustyötä johtanut Ville Vähämäki.

Asiasta lisää keskiviikkona Ylen A-studiossa.

SEPPO HUHTA