TUUMAUSTUNTI | Millä tavalla kansainväliset pakolaissopimukset todella sitovat Suomea tai muita valtioita? Suomi noudattaa Geneven pakolaissopimusta samoin kuin Tanska, Australia ja Turkkikin, mutta siinä miten sitoumuksia sovelletaan, on maiden välillä suuria eroja. Mistä tulkintaerot johtuvat? 

Osa EU-maista on ryhtynyt kansallisiin toimiin, osa on sitoutunut voimakkaasti yhteisiin toimenpiteisiin. Miten Suomen tulisi pakolaiskriisissä toimia?

Maahanmuuttopolitiikasta väitöskirjaa valmisteleva Riikka Purra tarkastelee Tuumaustunnilla kansainvälisiin pakolaissopimuksiin ja valtioiden toimintamahdollisuuksiin liittyviä kysymyksiä. Suomen Perusta -ajatuspajalle kirjoittamassaan raportissa Purra hahmottelee pakolaissopimusjärjestelmän tulevaisuutta sekä esittää ajatuksia siitä, miten Suomen tulisi toimia humanitaarisen maahanmuuton suhteen.

Purran ”Kansainvälinen pakolaisinstituutio ja valtioiden mahdollisuudet imagon suojelusta rajojen suojeluun”-raportti julkaistaan Työmiehen tuumaustunnilla keskiviikkona 22.6. klo 10. Aihepiiriä kommentoimassa tuumaustunnilla myös kansanedustaja Leena Meri (ps.).

Lähetys on päättynyt. Jälkitallenne ohessa:

Tviitit tagilla #tuumaustunti


SUOMEN UUTISET