Perussuomalainen-lehti haastatteli vastanimettyjä EU-vaaliehdokkaita kohta puoluehallituksen valinnan jälkeen. Ehdokkaita pyydettiin kertomaan vaalibudjettinsa, vaaliteemansa sekä sen, mikä EU:ssa heidän mielestään on hyvää ja mikä huonoa.

Erkki Havansi

Keravalainen Erkki Havansi paljastaa vaalibudjettinsa olevan kaikkiaan 40 000 euron luokkaa. Kampanjateemoikseen hän mainitsee EU:n budjetin pienentämisen ja byrokratian vähentämisen. Suomen perustuslakia pitää noudattaa ja direktiivitulva on padottava.

– Parasta EU:ssa on rauha talousalueen sisällä sekä vapaan liikkuvuuden ja kaupan mahdollistaminen, sanoo Erkki.

Pahinta EU:ssa on viime vuosien huono suunta liittovaltiokehityksineen, joka nakertaa Suomen itsenäisyyttä. Kriisimaiden velat maksetaan hyvin taloutensa hoitaneiden maiden – kuten Suomen – yhteisestä kassasta.

Laura Huhtasaari

Porilainen Laura Huhtasaari ei paljasta vielä vaalibudjettiaan. Tärkeimmiksi vaaliteemoikseen hän kertoo tukipakettien ja yhteisvastuiden vastustamisen ja liittovaltiokehityksen pysäyttämisen.

–  Euroopan Unionia on kehitettävä kohti itsenäisten kansallisvaltioiden kauppaliittoa. Suomen kilpailukykyä rajoittaville direktiiveille on sanottava ei.

Parasta EU:ssa on Lauran mielestä yhdessä tekemisen idea – se että käydään yhdessä kauppaa ja eletään rauhassa, samoin EU-valtioiden väliset hyvät suhteet. Huonointa on harvainvalta, demokratian etääntyminen kansalaisista ja kansallisesti valittujen parlamenttien riisuminen vallasta.

– Suomen kannalta on huono puoli, että meillä on liian vähän vaikutusvaltaa omiin asioihimme. Suurin osa päätösvallastamme on EU-säännösten toimeenpanoa.

Piritta Poikonen

– Olisiko budjettini jotain 30 tuhannen euron luokkaa, arvioi lohjalainen Piritta Poikonen. Keskeiseksi vaaliteemakseen Piritta mainitsee Euroopan pelastamisen liialliselta EU:lta.

– Suomen etuja on puolustettava, kuten myös suomalaista sosiaalipolitiikkaa. Ei kiitos yhteisvastuille.

Pirittan mielestä tietyt asiat on hyvä vastaisuudessakin hoitaa yhdessä. Jos esimerkiksi ympäristöasiat hoidetaan samoin säännöin eri Euroopan maissa, saadaan tasapuolisempi pelikenttä kaikille maille. EU:n demokratiavaje ja yhteisvastuuongelmat eivät kuitenkaan saa häneltä kiitosta.

Ilkka Matinpalo

Helsinkiläisen Ilkka Matinpalon vaalibudjetti on noin 50 000 euroa. Kaikkein tärkeimpänä vaaliteemanaan hän pitää euroon liittyviä asioita. Hyvänä kakkosena tulee eurobyrokratian, erityisesti yritystoimintaa ja yrittäjyyttä haittaavan byrokratian vähentäminen.

– Parasta EU:ssa on se, että se on instituutio, joka mahdollistaa kansainvälisen yhteistyön sellaisissa asioissa, jotka on hoidettava yhdessä.

Ilkka pitää myös ihmisten ja pääomien vapaata liikkuvuutta euroalueen sisällä hyvänä asiana. Huonoimpana puolena hän sitä vastoin pitää juuri liiallista byrokratiaa ja tärkeiden talousasioiden politisoitumista, esimerkkinä kriisimaille suunnatut pelastuspaketit, joiden taustalla vaikuttavat poliittiset syyt.

– Jos olisimme edenneet taloudelliselta ja rationaaliselta pohjalta, olisimme päätyneet muihin ratkaisuihin.

Mauno Vanhala

Mauno Vanhala Jyväskylästä uskoo pärjäävänsä noin 50 000 euron vaalibudjetilla. Vaalikampanjassaan hän aikoo nostaa esiin EU-päätösten vaikutukset ja kertoa kansalaisille, miten ne vaikuttavat heidän arkeensa. EU:n nykyinen sosiaali- ja terveyspolitiikka ajaa unionia kohti liittovaltiota.

– Parasta EU:ssa on vapaa liikkuvuus ja euron hyvät ominaisuudet, esimerkiksi asuntolainojen alhaiset korot, Mauno toteaa.

Tukipolitiikkaa hän sen sijaan pitää virheenä. Euroon on hyväksytty maita, jotka eivät täyttäneetkään niille asetettuja kriteerejä. Suomi maksaa tästä hintaa seuraavat kaksikymmentä vuotta.

Lue myös: Perussuomalaisille viisi uutta eurovaaliehdokasta >

Kaikkien euroehdokkaiden henkilöhaastattelut ilmestyvät syksyn ja tulevan talven aikana Perussuomalainen-lehdessä.

Seppo Huhta