Dosentti Kyösti Tarvainen totesi viikonvaihteen Helsingin Sanomissa maahanmuuton tulevan kalliiksi vastaanottajamaille. Tarvainen kertoi, että Ruotsissa on tehty viisi tutkimusta maahanmuuton kustannuksista. Niissä kaikissa maahanmuutto on todettu kansantaloudellisesti epäedulliseksi. Suomen kustannuksista on tehty yksi viime keväänä julkistettu OECD:n tutkimus, jossa maahanmuuttoon liittyvien kustannusten Suomessa vuosina 2007-2009 arvioitiin olleen 0,13 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Myös Norjassa on tutkittu maahanmuuton kustannuksia. Maan tilastokeskus jakoi omassa tutkimuksessaan vuodelta 2012 lähtömaat kolmeen ryhmään. Keskimääräisiksi yhteiskunnallisiksi tuotoiksi maahanmuuttajan koko elämän ajalta tilastokeskus arvioi länsimaisen maahanmuuttajan osalta noin 100 000 euroa, itäeurooppalaisen maahanmuuttajan puolestaan maksavan saman verran ja muualta tulleen maahanmuuttajan kulujen olevan peräti 500 000 euroa.

Mika Männistö