Samaan aikaan kun Suomessa keskustellaan innostuneesti saatavuusharkinnan poistamisesta, ei suhtautuminen ulkomaisen halpatyövoiman vapauttamiseen ole kaikkialla yhtä innokasta. Alfatv:n Dosentti -ohjelmassa haastateltu Suomen Perustan tutkija Samuli Salminen nosti esiin, että EU-eroon valmistautuvaan Iso-Britanniaan ei ylipäätään oteta vastaan halpatyövoiman maahanmuuttoa.

Britannian torjuva linja ulkomaiseen halpatyövoimaan näyttää pysyvän jyrkkänä myös EU-eron jälkeenkin, sillä brittihallituksen hiljattain julkaisema raportti ei suosittele vastaisuudessakaan maahanmuuton avaamista matalapalkka-aloille. Maahan ei käytännössä pääse sellaisiin töihin, joiden palkkataso on noin alle 3000 euroa kuussa. Raportissa suositusta perustellaan sillä, että maahanmuuton ei haluta polkevan palkkoja tai aiheuttavan kuluja julkiselle sektorille.

Salminen on kirjoittanut raportin Kuinka kalliiksi halpatyövoima tulee?, jossa käsitellään matalapalkka-alojen maahanmuuton taloudellisia vaikutuksia Suomessa. Raportin mukaan saatavuusharkinnan poistamisesta ja halpatyövoiman maahanmuuton vapauttamisesta hyötyisivät matalapalkka-alojen työnantajat ja muuttajat itse, kun taas häviäjiksi jäisivät suomalaiset veronmaksajat ja suomalaiset matalapalkka-alojen työntekijät.

SUOMEN UUTISET