Suomen Tutkijaliiton puheenjohtaja Markku Koivusalo tyrmää täysin filosofi Pekka Himasen teosten tutkimukselliset ansiot Savon Sanomien haastattelussa.

– Himasen teosten tutkimuksellisesta sisällöstä ja laadusta on todettava, etteivät ne läpäisisi Tutkijaliiton tutkimuksellisten julkaisujen julkaisukriteerejä vaan kuuluisivat lähinnä yhteiskunnallisten pamflettien sarjaan. Tosin jälkimmäisessäkään ne eivät edustaisi kovinkaan innovatiivista tai uutta ajattelua.

Koivusalon mukaan Himasen hankkeet eivät edusta yhteiskunnallista tai filosofista tutkimusta vaan ovat ennemmin poliittisia ohjelmaluonnoksia ja tulevaisuusvisioita.

– Visioita tarvitaan, mutta tällaisten hankkeiden rahoitus kuuluisi poliittisille puolueille tai ajatuspajoille. Niitä ei tulisi rahoittaa jo muutenkin karsitusta tutkimusrahoituksesta.
Koivusalosta on huolestuttavaa, että ”poliittiset ohjelmaluonnokset” asetetaan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen edelle.

– Tämä aiheuttaa katkeruutta alan tutkijoissa. Viesti näyttää olevan, että paneutuvaan tutkimukseen ei löydy rahoja, mutta vallanpitäjiä miellyttäviä visioita ollaan valmiita rahoittamaan.

– Himanen on kyennyt tähän asti välttämään lähes kaiken sisällöllisen keskustelun ja kritiikin. On ainoastaan puhuttu henkilöstä ja huippufilosofista. Kenties tämän takia on syntynyt eräänlainen Himaskupla, joka näyttää nyt puhkeavan.

Erityisesti Koivusaloa kummastuttaa se, että Himasen töistä puuttuu ”täysin kaikki tieteellinen ja tutkimuksellinen kritiikki eikä niissä käydä kriittistä keskustelua toisten tutkimusten kanssa”.

– Kirjoituksissaan Himanen on kriittinen ainoastaan kriittistä ja tutkivaa asennetta kohtaan. Kriittinen asenne on kuitenkin perustavaa tieteelle ja tutkimukselle. Tässä mielessä Himasen kirjoitukset ovat itsessään tieteen ja tutkimuksen vastaisia.