Tuoreen MIT-yliopiston tutkimuksen mukaan hiilinetraali sähköntuotanto on vaikeaa, jos fossiiliset energianlähteet pyritään korvaamaan vain uusiutuvilla. Ilman ydinvoimaa sähkön hinta tulee nousemaan dramaattisesti.

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi on usein esitetty siirtymistä fossiilisista energianlähteistä uusiutuviin energiamuotoihin, kuten tuuli- ja aurinkoenergiaan. Äänekkäimmin ilmastokysymyksestä huolissaan olevat tahot – lähinnä vihervasemmisto – kuitenkin usein vastustavat myös ydinvoimaa.

Tutkimuksen mukaan hiilineutraalin sähköntuotannon tavoitteen saavuttaminen tulee kuitenkin ilman ydinvoimaa erittäin kalliiksi. Kuluttajille kallis sähkö saattaa lisätä niin sanotun ilmastoskeptisyyden suosiota. Ilmastoskeptikot kyseenalaistavat sen, että ilmasto lämpenee ihmistoiminnan vuoksi tai sen että lämpeneminen on haitallista. Ilmastoskeptikot ovat huolissaan siitä, että ilmastonmuutoksen torjuminen käy kalliiksi turhan takia.

Monet ilmastoskeptikot kuitenkin suhtautuvat myönteisesti ydinvoimaan. Ilmastopolitiikan paradoksi onkin, että ilmastoskeptikoiden energiapolitiikka mahdollistaisi edullisen hiilineutraalin sähköntuotannon, kun taas vihervasemmiston energiapolitiikka tulee kalliiksi, eikä silti välttämättä saavuta tavoitetta rajoittaa ilmaston lämpeneminen puoleentoista asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna.

MIT:n tutkimuksen mukaan ilmastotavoitteiden saavuttaminen tulisi hyvin kalliiksi, jos ydinvoima ei ole lainkaan mukana sähköntuotannossa. Ydinvoimaa tulee kuitenkin kehittää nykyisestä, raportissa todetaan.

Tutkijoiden mukaan reaktoreita tulee kehittää turvallisemmiksi ja kustannustehokkaammiksi, ja niiden rakentamisen johtamista tulee kehittää niin, että hankkeet pysyvät budjetissa ja aikataulussa.

Reaktoreita tehtaista sarjatuotannolla

– Siirtymä sarjatuotantoon ja standardoituihin voimaloihin sekä rakentamisen keskittäminen tehtaille ja telakoille voi olla merkittävä kustannustehokas strategia maissa, joissa perinteisen rakentamisen tuottavuus on matala, MIT:n vieraileva tutkija David Petti sanoi.

– Tulevaisuuden hankkeiden tulisi myös sisältää reaktorityyppejä, joiden turvallisuus on passiivista ja sisäänrakennettua.

Ydinvoima käyttää hyvin vähän maa-alaa, sen kaivosjalanjälki on pieni, se tuottaa hyvin vähän jätettä ja aiheuttaa tuotetun sähkön määrään suhteutettuna vähiten kuolleisuutta onnettomuuksissa.

Ydinvoimasta ja sen vaihtoehdoista käydään keskustelua myös Ruotsissa, joka on periaatteessa päättänyt luopua siitä kokonaan. Tuulivoiman tuottajat kutsuvat tuottamaansa sähköä uusiutuvaksi, mitä se ei kriitikoiden mukaan ole.

Tuulivoima vaatii paljon tilaa, sillä on haitallinen vaikutus ympäristöönsä ja se vaatii suhteutettuna tuotettuun energiayksikköön huomattavan paljon uusiutumattomia resursseja kuten terästä, betonia ja kuparia, kirjoittaa Lennart Back Nya Wermlands-Tidningenin mielipidesivulla.

Kirjoituksessa viitataan energiayhtiö Vattenfallin raportteihin, joiden mukaan tuulivoiman hiilidioksidipäästöt ovat kolme kertaa ja aurinkopaneelien kymmenen kertaa ydinvoimaa suuremmat, kun tarkastellaan voimaloiden koko elinkaarta.

Suomen Uutiset