Mayo Clinic Proceedings -lehdessä julkaistu katsausartikkeli osoitti, että saunominen on yhteydessä valtimotautien, kuten korkean verenpaineen, sydäntautien ja neurokognitiivisten sairauksien riskin vähentymiseen. Saunominen näyttäisi vähentävän myös keuhkosairauksien ja mielenterveysongelmien riskiä sekä kuolleisuutta.

Tämä Jyväskylän yliopiston, Itä-Suomen yliopiston sekä Bristolin yliopiston toteuttama kirjallisuuskatsaus suomalaisen saunan terveysvaikutuksista osoitti myös mekanismin, jolla saunominen parantaa terveyttä. Säännöllinen saunominen suomalaisessa saunassa (80-100 astetta) vakauttaa autonomista hermostoa, alentaa verenpainetta, vähentää tulehduksia, oksidatiivista stressiä ja huonoa kolesterolia, ja suojaa valtimoita kovettumiselta.

Fysiologinen vaste tavalliseen saunomiseen vastaa kohtalaisen fyysisen aktiivisuuden, kuten kävelyn, tuottamia fysiologisia vasteita.

Sama tutkimusryhmä on julkaissut useita kokeellisia tutkimuksia, jotka ovat osoittaneet saunomisen lyhytaikaiset vaikutukset verenpaineeseen, erityisesti sydän – ja verisuonitautiriskistä kertoviin biomarkkereihin ja tulehdusarvoihin.

Nyt julkaistu katsaus painotti sitä, että saunominen on varsin turvallista, ja että saunominen sopii myös potilaille, joilla on jo diagnosoitu sydän- ja verisuonitauti.

Suomen Uutiset