Musiikkiterapia on tieteelliseen näyttöön perustuva hoitomuoto, jonka vaikuttavuudesta on julkaistu useita suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen tutkimuksia kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa. Musiikkiterapia toteutuu lääkärin lähetteellä ja sen kustantaa pääasiassa julkinen sektori, mm. Kansaneläkelaitos ja sairaanhoitopiirit.

Musiikkiterapia-alan juridinen asema on kuitenkin jäänyt jälkeen muusta sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kehityksestä, vaikka musiikkiterapeutit käytännössä noudattavatkin terveydenhuollon ammattihenkilöille asetettuja vaatimuksia. Koska musiikkiterapeutit eivät ole virallisesti terveydenhuollon ammattihenkilöitä, he eivät saa potilasvakuutusta eivätkä vapautusta arvonlisäverosta.

1.5.2014 voimaan tulleen uuden terveyden- ja sairaanhoidon ALV-ohjauksen myötä musiikkiterapeutit uhkaavat joutua ALV-velvollisiksi. Mikäli näin tulee tapahtumaan, kymmenet tai jopa sadat musiikkiterapeutit joutuvat lopettamaan ammattinsa harjoittamisen. Tällöin satojen potilaiden hoito tulee keskeytymään musiikkiterapeuteista riippumattomista syistä.

Musiikkiterapian muotoja ovat esim. musiikin kuuntelu, laulaminen, soittaminen, improvisointi, liikkuminen musiikin mukana, laulujen tekeminen ja musiikkimaalaus.

Sovellusalueita ovat esim. psykiatria, kehitysvammaisten kuntoutus, neurologiset ongelmat, oppimisvaikeudet, muistisairaiden hoito, aivoinfarktipotilaiden kuntoutus, päihdekuntoutus, kivunhallinta ja saattohoito.

Musiikkiterapeutit ovat Kelan lakisääteisen kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajia. Mikäli he joutuvat maksamaan ALV:n, musiikkiterapia Kelan kuntoutuspsykoterapiana tulee todennäköisesti päättymään. Kelan maksama hinta on vakio (52,14 euroa), eikä Kelaa voi laskuttaa arvonlisäveron osuudella. Arvonlisävero pitäisi lisätä potilaan omavastuuosuuteen. Tällöin olisi kyse niin suurista summista, ettei potilailla ja heidän omaisillaan olisi mahdollisuuksia maksaa kyseisiä summia.

Edellä kertomani vuoksi olisi oikein ja kohtuullista, että musiikkiterapeuttien asema virallistettaisiin niin, että heistä tulee terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Kauko Tuupainen
kansanedustaja,
valtiovarainvaliokunnan jäsen (ps.)
Jyväskylä