Eduskunnan talousvaliokunta pitää ylimääräisen kokouksen 23.1.2013 klo 11.00. Kokouksessa jatketaan 8.1.2013 aloitettua meriteollisuusklusteriin liittyvää käsittelyä keskittymällä suomalaisen meriteollisuuden tulevaisuudennäkymiin.

Valiokunnan kuultaviksi ovat tulossa meriteollisuuden tulevaisuutta selvittävän työryhmän puheenjohtaja Ole Johansson, Meriteollisuus ry, STX Finland Oy ja Turun telakka sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja/tai rakennemuutostoimisto Turusta.

Talousvaliokunnan perussuomalaisten jäsenten mielestä nyt on aika kuulla myös työntekijäpuolta ja alihankkijoiden edustajia. Nyt käytävä kuuleminen, keskustelu ja päätöksenteko ovat ratkaisevassa asemassa koko suomalaisen meriklusterin tulevaisuuden kannalta. Työntekijöille ja alihankkijoille on annettava mahdollisuus kertoa näkemyksensä.

– Pidän tärkeänä, että nähdään meriteollisuuden vaikutus kokonaisuutena yhteiskunnassamme. Se on tärkeä taloutemme tukipilari, eikä meillä ole varaa hukata sitä. Noin 900 alihankkijaa, jotka työllistävät ympäri Suomen, antavat leivän moneen kotiin, perussuomalaisten valiokuntavastaavana talousvaliokunnassa toimiva kansanedustaja Kaj Turunen toteaa.

Talousvaliokunnan perussuomalaiset haluavat, että valiokunta kuulee myös Ammattiliitto PRO:ta, Metalliliittoa, STX:n Turun telakan pääluottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua. Lisäksi perussuomalaiset haluavat kuulla myös alihankkijoiden edustajana Teknologiateollisuutta ja Suomen Yrittäjiä.

– Aikaisemmat hallitukset kiristivät Finnveran mahdollisuuksia toteuttaa isänmaallista talouspolitiikkaa, ja nykyinen hallitus on haluton sitä muuttamaan. Mitkään EU-säännökset eivät ole ongelma, kansallinen päätöksenteko nyt tökkii. Eurokriisivaltioiden tukipaketit käsitellään talousvaliokunnassa englanniksi, niin nopeasti ettei kissaa ehdi sanoa, ja sitten kun on omasta isosta asiasta kysymys, niin halvaannutaan pilkun paikkaan. Valtion on mentävä nyt STX:ään mukaan, ja varmistettava muut kaksi TUI-tilausta Suomeen, Turunen jatkaa.

Perussuomalaiset valiokunnan jäsenet ovat valiokunnan puheenjohtajan Mauri Pekkarisen kanssa eri mieltä siitä, onko hallitus tehnyt kaikkensa.

”Sitten kun loput TUI-tilaukset on varmistettu Suomeen, on hallitus korjannut osittain virheensä. Nyt on tehtävä Isänmaallista talouspolitiikkaa”, Turunen sanoo.

Teksti: PS työryhmä