Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston alueella oli joulukuun lopussa työttömiä työnhakijoita 98 599. Vuoden aikana työttömien määrä lisääntyi 7 743 henkilöllä eli 8,5 %. Kansalaisuudeltaan muita kuin suomalaisia työttömiä oli joulukuun lopussa 16 876, mikä on 1 126 (7,1 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Joulukuun aikana Uudenmaan työ- ja elinkeino-toimistoon ilmoitettiin 13 835 uutta avointa työpaikkaa, kun vastaava luku marraskuussa oli 12 817. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli joulukuun lopussa Uudenmaan alueella 10 615, joista 2 032 oli alle 20-vuotiaita. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 1 590 henkilöllä (17,6 %) edelliseen kuukauteen verrattuna.

Koko maassa joulukuun lopussa työttömänä työnhakijana oli 377 926 henkilöä ja työttömyysaste oli 14,4 %, kun se vuotta aikaisemmin oli 13,8 %.