Eduskunnan perustuslakivaliokunta on osaltaan hyväksynyt vaalipiirien muutosta koskevan lain. Uusi Kaakkois-Suomen vaalipiiri muodostuu yhdistämällä Kymen ja Etelä-Savon vaalipiirit. Savo-Karjalan vaalipiiri muodostuu yhdistämällä Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala.

Ratkaisu syntyi äänin 11-5. Perustuslakivaliokunnan perussuomalaiset jäsenet Vesa-Matti Saarakkala, Kimmo Kivelä ja Tom Packalén vastustivat vaalipiirien muutosta. Myös keskusta äänesti lakimuutosta vastaan.

Perussuomalaisten mielestä osittaisratkaisujen sijaan olisi mielekkäämpää tehdä laajempi kokonaisuudistus. Suomessa on nyt toteutettavan muutoksen jälkeen jäljellä enää 12 vaalipiiriä – tämä on perustuslain määrittelemä minimimäärä. Nyt lukittaudutaan tilanteeseen, josta ei ole poispääsyä ilman perustuslain muutosta.

Perussuomalaiset kyseenalaistavat myös hallituspuolueiden motiivit, vaalilain uudistaminen on aikaisemmin tehty hallituksen ja opposition yhteistyönä.

– Vaalilain uudistaminen vaalipiirijaon osalta vain hallituspuolueiden tuen voimalla olisi omiaan nakertamaan koko vaalijärjestelmämme yleistä hyväksyttävyyttä ja uskottavuutta.

PS VERKKOTOIMITUS