Perussuomalaisten valtiovarainvaliokunnan jäsen Ville Vähämäki toteaa professori Sixten Korkmanin tulleen perussuomalaisten linjoille. Korkman on vastikään todennut, että mukaan Suomi ei saa Kreikalle lainattuja rahojaan takaisin.

– Hallituksenkin toivoisi jo katsovan peiliin ja tunnustavan tosiasiat, kun arvostettu professori on näin todennut, Vähämäki tuumailee.

Vähämäki kertoo heidän ryhmänsä todenneen joka käsittelyvaiheessa jo puolentoista vuoden ajan, että väistämättä ajaudutaan tilanteeseen, jossa Kreikka ei voi suoriutua maksuistaan.

Hallitus ei tunnusta
edes kahden kesken

Hän kertoo, etteivät hallituksen edustajat ole valtiovarainvaliokunnan keskusteluissa ja yhteistyössä hallituksen kanssa ole missään vaiheessa tunnustaneet Kreikan maksukyvyttömyyden mahdollisuutta.

– Eiväthän he voi sellaista mennä tunnustamaan. Tällaista ei ole tapahtunut edes kahdenkeskisissä keskusteluissa, Vähämäki ihmettelee.

Hän toteaa, että nyt tulee kyseeseen, minkälaiset lainat laukeavat ensin. Hän on eniten huolissaan Suomen ja Kreikan kahdenvälisistä lainoista, joita on vajaan miljardin euron verran. Ne ovat nyt suurimmassa vaarassa. Euroopan vakausmekanismin EVM:n alaisia lainoja on huomattavasti enemmän, mutta vaikutusmahdollisuudet ovat pienet: jos euromaat myöntävät huojennuksen, Suomi ei voi siitä luikerrella irti.

– Jos velkoja päätetään leikata, myöskään kalliisti maksetut vakuudet eivät päde. Jos Kreikan tilannetta helpotetaan, mieluummin pitäisi jatkaa maksuaikaa tai helpottaa muuten lainojen ehtoja, Vähämäki vetoaa.

Julkisuudessa on arvioitu Kreikan sopeutustarpeen olevan vielä 10-11 miljardia euroa. Kreikka toivoo saavansa avun velkaleikkauksen muodossa. Maan hallitus vetoaa siihen, että se on tehnyt vaaditut julkisen talouden leikkaukset ja maan budjetti on jo tasapainossa velanhoitokuluja lukuun ottamatta.

Veli-Pekka Leskelä