Opetus- ja kulttuuriministeriö on vaatinut Suomen Olympiakomiteaa palauttamaan 435 000 euroa avustuksia vuodelta 2014. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan olympiakomitean varojenkäyttö on ollut joltain osin välinpitämätöntä, eikä sillä ole ollut merkitystä urheilulle.

– Kuinka monta valmentajaa tuolla rahalla olisi voitu palkata huippu-urheilijoiden ja sellaisiksi pyrkivien tueksi? kysyy perussuomalaisten kansanedustaja Ville Vähämäki.

Tarkastusraportissa kohtuuttomaksi on nähty muun muassa yli 70 000 euron palkat työntekijää kohden sekä suuret kilometrikorvaukset, joita on maksettu vuoden aikana kuudelle huippu-urheiluyksikön työntekijälle yhteensä yli 60 000 euroa. Lisäksi kiinnitetään huomiota käyttämättä jääneisiin hotellihuoneisiin Sotshin kisoissa, kohtuuttomiin ravintolalaskuihin kosteine tarjoiluineen, arvokkaisiin lahjoihin, yritysseminaarilippuihin sekä suuriin markkinointikuluihin.

”Kyse on kansalaisten rahoista”

Vähämäki muistuttaa, että avustusten väärinkäytöstä määrätään rikoslaissa rangaistus.

– On selvää, että tällaiset asiat on selvitettävä tarkoin, ja niitä on ennaltaehkäistävä paremmin. Kyse on kuitenkin kansalaisten rahoista sekä niiden oikeudenmukaisesta ja läpinäkyvästä käytöstä.

Vähämäen mukaan avustusten valvonnassa ja käytön rajoituksissa on parantamisen varaa ainakin opetus- ja kulttuuriministeriön avustusten osalta.

– Kyseisen ministeriön osalta on juuri tehty selvitys valtionavustustoiminnan uudistamisesta. Selvityksen kehitysehdotuksissa mainitaan muun muassa mahdollinen edustuskulujen poistaminen avustusten alaisista menoista sekä yleinen palkkakatto.

Ministeriöiden toiminnassa epäsuhtaa

Myös yhtenevät avustusperiaatteet ja yhteistyö eri virastojen ja osastojen välillä koetaan tärkeäksi.

– Toisaalta valtiontalouden tarkastusvirasto on kiitellyt sosiaali- ja terveysministeriön jakamien avustusten valvontaa. Näin ollen ministeriöiden toiminnassa saattaa olla epäsuhtaa.

– Nyt kun peliyhtiöt yhdistyvät, olisi oikea hetki tarkastella myös avustusten läpinäkyvyyttä, avoimuutta ja tehokkuutta, aiheesta kirjallisen kysymyksen jättänyt Vähämäki esittää.

SUOMEN UUTISET