Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Vähämäki on huolissaan hallituksen aikeista antaa tämän vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossaan Kreikalle 41,88 miljoonaa euroa suoraa budjettitukea. Rahat tähän saadaan Suomen Pankilta, joka puolestaan on saanut saman summan korkotuottoina EKP:lta.

– Suomen Pankki joutuu käyttämään valtiota välikätenä eli bulvaanina, koska laki Suomen Pankista estää tuen antamisen Euroopan Unionin jäsenvaltiolle, Vähämäki sanoo.

Vaikka lakia ei suorastaan tässä rikottaisi, Vähämäki epäilee voimakkaasti, ettei Suomen Pankissa ja maan hallituksessa suunniteltu 41,88 miljoonan euron kierrätys pankista valtion budjetin kautta Brysseliin ole täysin laillista.

Vähämäki on tehnyt asiasta kantelun oikeuskanslerille. Hän toivoo, että selvitettäisiin etukäteen, rikkooko kierrätyssuunnitelma Suomen Pankista annetun lain kieltosäännöstä tai sen henkeä. Julkisen rahoituksen kieltoa täydentävät saman lain lisäkiellot, joilla estetään tietynlaiset kiertämisjärjestelyt, jotka osaltaan ilmaisevat kieltosäännöksen henkeä siihen suuntaan että em. kierrätys on lain vastainen.

Vähämäki pyytää myös selvitystä siitä, onko valtioneuvoston päätös siirtää lisätalousarviossaan 41,88 miljoonaa euroa Kreikan valtiolle Suomen Pankista annetun lain vastainen. Kyseisessä momentissa säädetään Suomen Pankin voiton käyttämisestä karkeasti niin, että puolet voitosta tulee osoittaa vararahastoon ja muu osa valtiolle ”käytettäväksi valtion tarpeisiin”, ellei pankkivaltuusto erityisestä syystä toisin päätä.

– Suomen Pankin ei pidä käyttää hallitusta välikätenä eli bulvaanina, jonka kautta kierrätettäisiin Suomen Pankin voittovaroja Brysseliin. Etukäteisselvitys siitä, onko kyseessä lain kiertäminen, on erittäin suotava, ettei taas tarvitse hakea Korkeimmalta Hallinto-oikeudelta oikeaa laintulkintaa, Vähämäki toteaa.