Perussuomalaiset eivät olleet tyytyväisiä hallituksen vastaukseen, jonka se antoi välikysymykseen hallituksen talous- ja teollisuuspolitiikasta.

Perussuomalaisten esittelypuheenvuoron pitänyt kansanedustaja Jari Lindström perusteli aluksi, miksi ylipäätään koko välikysymys tehtiin.

– Koska kaikilla on tuoreessa muistissa STX- jupakka, pohdimme, että ottaakohan kukaan Suomessa enää vakavasti suomalaisen teollisuuden menestystä ja tulevaisuutta?

– Ollaanko tässä salissa sitä mieltä, että valtiolla on vain sivustaseuraajan rooli? Vai mikä on? Tämän vuoksi olemme tehneet välikysymyksemme. Emme luota hallitukseen. Sen talouspolitiikalta on pudonnut pohja pois.

Lindström totesi, että Suomen hallitus on – kuten edeltäjänsäkin – päättänyt kaikkien maailman tarjoamien mahdollisuuksien edessä olla tekemättä mitään.

Hallituksen puolesta välikysymykseen vastannut elinkeinoministeri Jan Vapaavuori jatkoi tutuksi tulleella ylimielisellä retoriikallaan:

– Hallitus elää ajassa toisin kuin menneisyydessä piehtaroivat välikysymyksen esittäjät. Hallitus keskittyy edellytysten luomiselle maamme nousulle.

Vapaavuori listasi syitä siille, miksi hallitus ei tukenut Oasis III -risteilyaluksen laina-anomusta:

– Valtion tekemä ratkaisu perustui näkemykseen STX-yhtiön taloudellisesta tilanteesta, jonka osalta olennaista on mm. heikoksi arvioitu pitkän aikavälin kilpailukyky, huono kannattavuus, kansainvälisesti epäterve tuotannon ala ja heikoksi katsotun omistajan haluttomuus panostaa telakkaan.

Lisäksi Vapaavuori mainitsi yhtiön huonontuneen yhtiöntaloudellisen tilanteen. Edelleen Vapaavuori mainitsi valtiontukiriskin, joka arviomme mukaan olisi johtanut ”tueksi arvioidun rahoituksen takaisinperintään yhtiöltä ja huonoimmassa tapauksessa vahingonkorvauskanteeseen valtiolta ja päätöksen tehneiltä päättäjiltä.”

Maailman parhaat osaajat

Kansanedustaja Lindström herätteli hallitusta havahtumaan siihen, että teollisuus- ja omistajapolitiikassa voi jättää ideologiat taka- alalle ja toisaalta on syytä muistaa, että suomalaiset jos ketkä ovat huippulaivojen huippurakentajia:

– Maailman 12 suurimmasta risteilijästä kymmenen on rakennettu Suomessa, ja on perusteltua olettaa, että kilpailukykymme risteilijöiden rakentamisessa olisi edelleen maailman huippua. Oasis III -aluksen rakentaminen menetettiin, koska valtion mukaantuloa ei haluttu, ei siksi, että itse laivanrakennus olisi kilpailukyvytöntä.

Lindström totesi edelleen, että laivatilauksen arvosta telakan osuus on vain 20 % ja alihankintaverkoston 80 %.

– Alihankintaverkosto on telakan vaikeuksista huolimatta pysynyt voitollisena. Telakka on maamme meriteollisuuden sydän, joka neuvottelee laivatilaukset, hankkii tilausten rahoituksen sekä huolehtii alihankintaketjun toiminnasta. On selvää, että ilman kotimaista telakkaa myös suurin osa alihankintaverkostosta kuihtuisi. Vain murto-osa verkoston yrityksistä on sellaisia jotka todella kykenevät toimimaan vientimarkkinoilla.

Kansanedustaja Kaj Turusen pitämän puheenvuoron mukaan hallitukselta puuttuu rohkeus uskoa Suomeen.

– Perussuomalaisten mielestä valtion on kyettävä ottamaan lisää rahoitusriskiä kannettavakseen vientiteollisuutemme kilpailukyvyn turvaamiseksi. Näin ollen Finnveran ja Suomen Vientiluoton luotonantosäädöksiä on järkiperäistettävä, jotta ne voivat tehdä maamme kokonaisedun mukaisia päätöksiä.

PS VERKKOTOIMITUS