Oikeusministeriön hallinnonalan uudistaminen etenee. Tästä on esimerkkinä Jyväskylän kaupungin keskustan tuntumaan suunniteltu uusi Rikosseuraamuslaitoksen Jyväskylän kampus.

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström teki viime lokakuussa päätöksen, jonka mukaisesti Laukaan vankilan ja Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimiston toiminnot yhdistetään ja siirretään Jyväskylään.

– Pidän tätä hanketta erittäin hyvänä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Jos toimintaa jatkettaisiin Laukaalla, tilat vaatisivat muutaman vuoden päästä mittavan peruskorjauksen. Laukaan vankilan korjaus ei olisi valtion kokonaisedun mukaista, Lindström toteaa.

Lindströmin mukaan ratkaisulla saadaan nykypäivän vaatimuksia vastaavat tilat ja toiminnan järjestäminen tulee niissä pitemmälläkin aikajänteellä nykyistä edullisemmaksi.

– Tärkeintä on kuitenkin, että tilat tukevat järjestettävää toimintaa ja mahdollistavat vaikuttavan täytäntöönpanotyön.

Turvallisuus lisääntyy

Lindströmin mukaan avovankilan toiminnan siirtäminen lähemmäs Jyväskylän palveluja edistää vankien hallittua vapauttamista.

– Hallitulla vapauttamisella edistetään yhteiskunnan turvallisuutta, Lindström korostaa.

Vankien näkökulmasta avovankilan sijainti kaupunkialueella mahdollistaa esimerkiksi opiskelun ja työskentelyn. Myös vapautumisen jälkeisten toimeentulo- ja asumisasioiden hoitaminen onnistuu nykyistä paremmin vankilan ulkopuolella.

– Näillä toimenpiteillä parannetaan vankien edellytyksiä rikoksettomaan elämään.

Uusi yksikkö edistää Lindströmin mukaan myös vankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston yhteisten asiakasprosessien kehittämistä. Jyväskylässä sijaitsevalla yhdyskuntaseuraamustoimistolla on laaja palvelupaikkaverkosto ja yhteistyökumppaneita Jyväskylän seudulla.

– Yhdyskuntaseuraamustyö painottuu avohuollon palveluihin ja työskentelyyn yhdessä kunnan kanssa. Avovankila voi nykyistä paremmin hyödyntää yhdyskuntaseuraamustoimiston verkostoja ja osaamista yhteisissä tiloissa.

Työpaikat säilyvät

Laukaan avovankilan ja Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimiston johtaja Tuula Tarvainen on tyytyväinen kampuksen perustamiseen.

– Toimintoja ei ole ennen yhdistetty tällä tavalla saman katon alle. Pystymme tehostamaan asiakas- ja vankeustoimia. Lisäksi voimme hankkia helpommin palveluja kun olemme niiden vierellä, Tarvainen selvittää.

Nykyinen Laukaan vankila on 62-paikkainen avolaitos, joka sijaitsee noin 20 kilometrin päässä Jyväskylästä. Vankilan toiminnan jatkuminen on ollut säästöjen takia monta kertaa lakkauttamisuhan alla.

– Uusi yksikkö turvaa yhteensä 40 vakituista työpaikkaa. Saman katon alle siirtyminen monipuolistaa henkilöstön osaamista ja lisää tehokkuutta, Tarvainen iloitsee.

Nykyisen vankila-alueen rakennusten pinta-ala on yhteensä 15 000 neliötä.

– Kampuksessa neliöitä on alle 3 000. Tilatehokkuus ja toimintaprosessien tehostaminen tuo selvää säästöä, Tarvainen laskee.

Kaupunkilaisille jaetaan tietoa

Lindströmin mukaan vankilakampusta on valmisteltu hyvässä yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa.

– Hankkeen toteuttaminen edellyttää mm. kaavamuutosta, joten kaupungin tuki on tärkeä.

Kampuksen rakentaminen herättää kaupunkilaisissa monenlaisia ajatuksia.

– Pidän erittäin tärkeänä, että asukkaille tiedotetaan hankkeesta. On tärkeää muistaa, että vapauttamisella avolaitosten kautta tuetaan vankien hallittua siirtymistä rikoksettomaan elämään ja sitä kautta edistetään jokaisen kuntalaisen turvallisuutta, Lindström tähdentää.

Oikeusministerin mukaan avolaitostoiminnasta kaupungin keskustassa on saatu hyviä kokemuksia jo useiden vuosien ajalta esimerkiksi Kuopiossa ja Oulussa.

Naapurit varpaillaan

Rikosseuraamuslaitos ja Jykes Kiinteistöt Oy pitivät asukkaille Tourulan kaupunginosaan suunnitellusta Rise kampuksesta toisen tiedostustilaisuuden torstaina. Tilaisuuteen osallistui noin 60 asukasta. Pirjo Pesosen lisäksi monet asukkaista suhtautuivat naapuriin rakennettavaan vankilaan epäilevästi.

– Asia on tullut puskista. Yhtään vastaavanlaista avovankilaa ei toimi muissa kaupungeissa. Minua arveluttaa miten se vaikuttaa kaupunkilaisten turvallisuuteen, Pesonen toteaa.

Kaikki eivät pelkää vankilan naapuruutta. Yksi heitä on tilaisuuteen osallistunut Aki Pouta.

– Suhtaudun vankilan rakentamiseen ja toimintaan avoimin mielin. Sen sijoittaminen Jyväskylään on perusteltu hyvin, Pouta sanoo.

Ei tilaa töppäilylle

Uudessa vankilakampuksessa on paikat 40 miehelle ja 20 naiselle. Tuomionsa loppusuoralla olevilla vangeilla on tuomioita väkivalta- ja huumausainerikoksista sekä rattijuopumuksista. Heitä valvotaan ympäri vuorokauden.

– Avovankilaan tullaan tiukan arvioinnin läpi. Päihteiden käyttö tai muu töppäily johtaa takaisin suljettuun vankilaan. Henkilöt ovatkin motivoituneita noudattamaan sääntöjä. Meillä ei ole ollut voimankäyttötilanteita 18 vuoteen, Tarvainen huomauttaa.

Tarvaisen mukaan ei ole näyttöä siitä, että vankila olisi aiheuttanut turvallisuushaittoja ympäristöönsä. Rikosseuraamuslaitos keskittää toimintojaan kaupunkeihin, joihin väestökin keskittyy.

– Yli puolet Keski-Suomen vangeista tulee jo nyt Jyväskylästä. Tämän vuoksi on tärkeää yhteistyökumppanuudet nimenomaan Jyväskylässä.

Rise kampuksen kustannusarvio on noin kahdeksan miljoonaa euroa. Kampuksen rakentaminen on tarkoitus aloittaa kesällä 2017 ja sen pitäisi valmistua vuoden 2018 loppuun mennessä.

MIKA RINNE