Työ- ja elinkeinoministeriö ja Fennovoima aloittavat lisäselvitykset Pyhäjoen ydinvoimalahankkeesta. Lisäselvitykset aloitetaan, koska Rosatomin laitosvaihtoehtoa ei ole mainittu hankkeen alkuperäisessä periaatepäätöksessä. Asiasta kertoi ensin Yle Uutiset.

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori piti Fennovoiman hankkeesta tiedotustilaisuuden heti puolilta päivin. TEM edellyttää neljän asian selvittämistä Rosatomin laitosvaihtoehdon vuoksi. Fennovoiman pitää päivittää ydinvoimalahankkeen ympäristövaikutusten arviointi ajan tasalle. Säteilyturvakeskuksen pitää arvioida hankkeen turvallisuus.
Myös Pyhäjoen kunta ottaa kantaa asiaan ja TEM järjestää hankkeesta lain mukaisen yleisen kuulemisen. Aikaa kuluu noin vuosi.

– Näiden selvitysten jälkeen otetaan juridisesti ja poliittisesti kantaa siihen, kattaako voimassa oleva periaatepäätös myös Rosatomin vaihtoehdon vai otetaanko eduskunnan heinäkuussa 2010 hyväksymä periaatepäätös uuteen käsittelyyn, Vapaavuori sanoi Ylen mukaan.

Vihreät vaativat Pyhäjoen hankkeen selvittämistä uudelleen heti keväällä, kun tieto Rosatomin tulosta neuvotteluihin tuli julki. Vihreiden mielestä eduskunnan pitäisi käsitellä hanke uudelleen, koska Rosatomia ei ole mainittu alkuperäisessä luvassa.

PS VERKKOTOIMITUS