Suomalainen terveysinnovaatio, tipaton tammikuu, on osoittautunut englantilaisessa tutkimuksessa hyväksi keinoksi jokaiselle hallita omaa alkoholinkäyttöään. University of Sussexin tutkimus osoitti yliopiston tiedotteen mukaan, että pidättäytyminen alkoholista tammikuun ajaksi – ’Dry January’ – auttoi ihmisiä nukkumaan paremmin, säästämään rahaa ja pudottamaan painoa. Positiiviset vaikutukset näkyivät vielä elokuussa.

Sussexin yliopiston psykologi Richard de Visserin johtamaan tutkimukseen osallistui yli 800 melko paljon alkoholia käyttävää henkilöä, jotka pitivät tipattoman tammikuun vuonna 2018. Tutkimus osoitti, että tipattomaan osallistuneet joivat vähemmän vielä elokuussa.

Seuranta kuukausien jälkeen osoitti, että tammikuussa raitistelleet vähensivät juomapäiviä keskimäärin 4,3:sta 3,3:een viikossa. Juomapäivinä juotujen alkoholiannosten määrä laski 8,6 annoksesta 7,1 annokseen. Humalajuomiskerrat laskivat keskimäärin 3,4 kerrasta 2,1 kertaan.

– Yksinkertainen kuukauden tauko juomisessa auttaa ihmisiä juomaan vähemmän pitkällä aikavälillä: elokuussa ihmiset raportoivat yhden ylimääräisen kuivan päivän viikossa. Juomattomuudesta on myös välittömiä hyötyjä: yhdeksän kymmenestä henkilöstä säästi rahaa, seitsemän kymmenestä nukkui paremmin ja kolme viidestä laihtui, de Visser sanoi.

Kannattaa yrittää, vaikkei koko kuukautta onnistuisikaan

– Kiintoisasti nämä muutokset alkoholinkulutuksessa näkyivät myös niillä osallistujilla, jotka eivät onnistuneet pysymään erossa alkoholista koko kuukautta – joskin vaikutukset ovat hieman pienemmät. Tämä osoittaa, että on todellisia hyötyjä jo siitä, että yrittää viettää tipattoman tammikuun, de Visser jatkoi.

Tutkimus osoitti myös, että 80 prosenttia osallistujista koki alkoholinkulutuksensa olevan paremmassa kontrollissa tipattoman jälkeen, 71 prosenttia huomasi, että ei tarvitse alkoholia pitääkseen hauskaa ja 54 prosenttia huomasi ihon parantuneen.

Tipaton tammikuu järjestettiin Wikipedian mukaan Suomessa ensimmäisen kerran tiettävästi jo vuonna 1942, jolloin Propaganda-Aseveljet-järjestö markkinoi Tipaton tammikuu -kampanjan. Joulukuussa 1942 eduskunnan puhemies Väinö Hakkila julisti vapaaehtoisen kampanjan raittiin tammikuun viettämiseksi.

Suomen Uutiset