Perussuomalaiset kansanedustajat nostavat keskustelualoitteellaan esille erittäin kipeän ongelman – vammautuneiden kansalaisten toivottoman taistelun vakuutusyhtiöitä vastaan. Aloite on jatkoa perussuomalaisten kansanedustajien Jari Lindströmin ja Anssi Joutsenlahden viime vuonna järjestämälle seminaarille. Aloitteen tekijät toteavat:

– Tapaturmaisesti vammautunut tai potilasvahinkoa kärsinyt kansalainen ei Suomessa saa oikeutta. Näitä työkykynsä menettäneitä ja vakuutusyhtiöiden papereiden perusteella työkykyiseksi arvioimia kansalaisia on kymmeniä tuhansia. He käyvät yhden miehen sotaa mahtavia vakuutusyhtiöitä, Kelaa ja vakuutusoikeutta sekä potilasvahinkokeskusta vastaan.

Aloitteen tekijöiden mukaan oikeutta on yritetty joidenkin henkilöiden kohdalla hakea vuosikymmeniä – turhaan. He ovat luovuttaneet oikeuksiensa ajamisen toivottomina, väsyneinä ja rahattomina muutaman vuoden ja turhan valituskierroksen jälkeen.

Lue koko teksti erilliseltä sivustolta >

MATIAS TURKKILA