Viranomaisten välistä tiedonvaihtoa parannetaan, jotta mm. työsuojeluviranomaiset pääsisivät paremmin väärinkäytösten jäljille. Asiaa koskeva lakiesitys on lähtenyt jo sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) eduskunnan käsiteltäväksi.

– Työnantajalla on monenlaisia velvollisuuksia. On verojen ennakonpidätys, vakuutukset, kuten tapaturmavakuutus. Muut viranomaiset saavat näistä tiedot käyttöönsä, mutta vielä voimassa oleva laki estää viranomaisia antamasta saamaansa tietoa työsuojeluviranomaisen käyttöön, STM:n työsuojeluosaston osastopäällikkö Leo Suomaa kertoo.

Uuden lain avulla viranomaiset voivat tehostaa toimintaansa vaihtamalla entistä enemmän tietoja hallinnonalojen yli. Se antaa valvontaviranomaisille, kuten työsuojelusta vastaaville mahdollisuuden suunnata rajalliset voimavaransa sinne, mistä epäselvyyksiä varmimmin löytyy.

Työsuojeluviranomainen käyttää saamiaan tietoja mm. harmaan talouden toimintaan.

– Myös kova kilpailu on hyvä asia: ilmiantoja tulee eniten yritysten pahimmilta kilpailijoilta, Suomaa naurahtaa.

Suomaa kertoi asiasta osallistuessaan sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan (ps.) toimittajatapaamiseen perjantaina Helsingin Säätytalolla.

Veli-Pekka Leskelä