Yhdysvaltain senaatin talousvaliokunnan puheenjohtaja Chuck Grassley kertoi talouslehti Financial Timesille, että presidentti Donald Trump haluaisi asettaa autotulleja. Trump haluaa Grassleyn mukaan painostaa EU:ta sisällyttämään maataloustuotteet kauppaneuvotteluihin.

Trumpin on määrä tänään saada raportti siitä, voiko autojen ja niiden osien tuonti uhata kansallista turvallisuutta. Jos raportissa todetaan uhkia olevan, silottaisi se tietä tulleille.

Grassley: Eurooppa on ”hyvin peloissaan”

Grassley kertoi Euroopan olevan hyvin peloissaan mahdollisista autotulleista. Ne voisivat toimia vipuvartena sille, että EU joutuisi enenevissä määrin avaamaan markkinoitaan yhdysvaltalaisille maataloustuotteille.

Hän kertoi, ettei hän ole itse tullien suuri ystävä. Tullit voisivat kuitenkin toimia tehokkasti Yhdysvaltain päämäärien edistämiseksi.

EU uhkaa keskeyttää neuvottelut

EU kertoi, että tullien myötä kauppaneuvottelut jäätyvät paikoilleen. Viesti on: tämä ei jää tähän. EU on kertonut autotullien johtavan vastatoimiin, mikäli EU:ta ei rajata tullien ulkopuolelle.

Tullit iskisivät lujaa eurooppalaisiin autonvalmistajiin. Se koskisi myös valmistajia, joilla on tehtaita Yhdysvalloissa jos ne vain tuovat autojen osia koottavaksi. EU:n ohella tullit satuttaisivat Japania.

Yhdysvaltojen kauppaministeri Wilbur Rossin mukaan mahdolliset tullit eivät välttämättä koskisi kaikkia autoja ja niiden osia.

Maataloutta lobataan molemmin puolin Atlanttia

Grassleyn mukaan kauppaneuvotteluihin tulee sisällyttää ainakin jossain määrin myös maataloustuotteet.

Maataloustuotteet ovat kovan lobbauksen kohteena niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. EU:ssa ala on myös poliittisesti hyvin herkkä.

Lisäksi eurooppalaiset kuluttajat vieroksuvat Yhdysvaltojen vapaampaa sääntelyä maataloustuotteissa, mikä on johtanut muun muassa geenimuunneltuihin satotuotteisiin ja hormoneilla ruokittuun karjaan.

Henri Alakylä