Kirvesmies ja entinen yrittäjä Jari Ronkainen vaatii korjauksia yrittäjien aseman parantamiseksi. Hollolassa asuvan Ronkaisen mielestä yrittäjillä on liikaa velvoitteita ja työllistäminen on tehty kannattamattomaksi. Mies kokeilisi Viron mallia Suomessa, jonka kannalla on myös Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus.

Ronkaisen yrittäjän taival alkoi rakennusalalla vuonna 2005 hänen isänsä kyljessä, jolloin hän sai oppia yritystoiminnan pyörittämistä. Firman toiminta lähti hyvin liikkeelle, mutta vuonna 2014 taantuman takia työt vähenivät olemattomiin ja yritys ajautui konkurssiin. Yhdeksän vuotta opetti mitä on yrittäjän arki.

– Yrittäminen on tehty hankalaksi Suomessa, sillä siihen liittyy niin paljon ylimääräistä työtä aiheuttavia velvoitteita. Lisäksi työllistäminen on tehty todella kalliiksi ja hankalaksi. Pienyrittäjien toimintaedellytykset ovat hankalat, jonka takia työpaikkoja katoaa, Ronkainen sanoo.

Pienyrityksille tuupattu lisää velvoitteita

Ronkainen muistuttaa, että yli 70 prosenttia työssäkäyvästä väestöstä on pienten ja keskisuurten yritysten palveluksessa. Pienyrityksille on Ronkaisen mukaan tuupattu jatkuvasti lisää velvoitteita valtion sekä vakuutus- ja eläkeyhtiöiden suunnalta.

– Jos pk-yritykset eivät yhä lisääntyneiden velvoitteiden takia pysty työllistämään, niin työttömyys pahenee. Erityisesti säännöstelypuolta tulisi keventää, mutta edelliset hallitukset eivät ole asiaa millään tavalla helpottaneet. Vakuutusyhtiöt kurittavat yrittäjiä suurilla maksuilla ja esimerkiksi rakennusalan yrittäjä joutuu pähkäilemään yötä myöten lupakorttiviidakon kanssa, Ronkainen tietää.

Tukipolitiikalle selvät pelisäännöt

Pienyrittäjien vero- ja vakuutustaakkaa on Ronkaisen mielestä kevennettävä ja helpotettava uusien työpaikkojen luomisesta koituvia kustannuksia. Hän korjaisi myös suurten yritysten tukipolitiikkaa.

– Valtion tukemille suurille yrityksille pitäisi saada pykälä, jonka mukaan niiden pitäisi investoida Suomeen ja maksaa tukensa takaisin mikäli ne irtisanovat väkeä ja siirtävät tuotantoaan muihin maihin.

Viron malli on Ronkaisen mielestä kokeilemisen arvoinen Suomessa.

– Virossa yritykseen jätetystä tuloksesta ei makseta yhtiöveroa. Veroa peritään vasta, jos omistajat nostavat tulosta ulos. Näin yrittäjä pystyy käyttämään varoja yrityksen kasvattamiseen, työllistämiseen ja voiton tuottamiseen, Ronkainen toteaa.

Tukea tarvitaan vaikeina päivinä

Ronkainen pitää itseään onnekkaana konkurssin jälkeen, sillä hän pääsi heti töihin vieraan palvelukseen huolto- ja rakennusalalle.

– Olisin jäänyt pelkän Kelan päivärahan varaan ja sillä ei yksistään pärjää. Yrittäjän pitäisi saada nykyistä helpommin tukea, jos joutuu lopettamaan yritystoiminnan tai sairastuu, Ronkainen kertoo.

Ronkainen on perusuomalaisten Hämeen piirin puheenjohtaja sekä kansanedustajaehdokas. Hänen mielestä yrittäjänä oleminen vaatii oman luonteensa.

– Yrittäjällä pitää olla uskallusta ja hänen tulee varautua siihen, että saattaa käydä huonosti. Ahkeruutta tarvitaan eli kahdeksan tunnin työpäivä ei riitä. Palkka ei ole välttämättä työmiehen palkkaa suurempi. Hyvää yrittäjänä on kun pääsee toteuttamaan itseään ja ei tarvise tanssia kenenkään pillin mukaan. Tietenkin itse vastaa oikeista ja myös vääristä päätöksistä, Ronkainen kertoo.

Viron mallille kannatusta

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus on Ronkaisen kanssa samaa mieltä siitä, että Viron mallia kannattaisi hyödyntää myös Suomessa.

– Se helpottaisi työllistämistä ja kannustaisi investointeihin. Mallin vaikutuksia Suomeen pitää selvittää tulevalla hallituskaudella, Järventaus peräänkuuluttaa.

Suomi on yksi maailman kireimmistä verottajista, joten Järventauksen mukaan verotukseen sisältyy iso haaste.

– Julkisia menoja pitäisi saada vähennettyä, jotta voitaisiin keventää verotusta. Tällöin voitaisiin laskea esimerkiksi yrittäjän verotusta, jos hän pystyisi työllistämään ihmisiä, Järventaus sanoo.

Yrittäjän sosiaaliturvaa parannettava

Yrittäjillä on Järventaukseen vielä liian paljon sivukuluja työntekijöiden palkkaamiseen. Lisäksi yrittäjän pitäisi päästä nykyistä paremmin toimeentulotuen ja asumistuen piiriin, jos tilanne niin vaatii.

– Usein virkamiehet ja hallinto eivät osaa arvioida yrittäjän tuloa oikein, jolloin yrittäjä voi jäädä vaille hänelle kuuluvaa tukea. Parannusta on tullut siinä, että toiminimellä toiminut yrittäjä saa saman velkajärjestelyn kuin yksityishenkilö. Velkajärjestelyyn pääsy on tärkeä mahdollisuus uuteen alkuun, Järventaus toteaa.

Järventaus korostaa, että yrittäjien aseman parantamisessa riittää vielä tehtävää. Korjauslistalla ovat verotuksen keventämisen, työllistämisen helpottamisen ja liiallisen sääntelyn vähentämisen lisäksi mm. sairaan lapsen hoitokustannusten verovähennysoikeuden saaminen yrittäjille.

MIKA RINNE