Joukkoraiskauksista annettujen tuomioiden määrä on Ruotsissa enemmän kuin kaksinkertaistunut neljässä vuodessa. Tuomion sai vuosina 2013-2017 yhteensä 112 poikaa ja miestä. Heistä 82 on syntynyt Euroopan ulkopuolella. Uhrien keski-ikä oli vain 15 vuotta ja he voivat tekojen jälkeen todella huonosti. Ruotsin suurin sanomalehti Aftonbladet julkaisi keskiviikkona poikkeuksellisesti uudestaan tärkeänä pitämänsä artikkelin.

Aftonbladetin selvitys tehtiin tutkimalla kaikki tuomioistuimen päätökset vuosilta 2013-2017, joissa raiskaukseen osallistui vähintään kaksi henkilöä. Tuomioita luettiin kaikkiaan 58 ja rikoksia oli yhteensä 56. Vuonna 2013 joukkoraiskauksista annettiin kuusi tuomiota ja vuonna 2017 tapauksia oli 14. Rikosten määrä on neljässä vuodessa siten yli kaksinkertaistunut.

Uhrit voivat todella huonosti

Tekijät olivat useimmiten nuoria ja tekohetkellä päihtyneitä. Suuntaus on selkeästi se, että rikolliset ja uhrit ovat yhä nuorempia. Joukkoraiskausten uhrien keski-ikä oli ainoastaan 15 vuotta ja useassa tapauksessa he tunsivat ainakin jollain tapaa vähintään yhden tekijöistä.

Monet raiskausten uhreista voivat erittäin huonosti tekojen jälkeen. Heitä on uhkailtu, he näkevät painajaisia ja he ovat saattaneet jopa tehdä itsemurhan.

Raiskaajat selittävät tyypillisesti olleensa tekohetkellä alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisina ja että kyse oli vapaaehtoisuudesta eikä raiskauksesta. Nuorilla rikollisilla ei juurikaan ole kestäviä suhteita vanhempiinsa tai yleensäkään täysi-ikäisiin. Heillä on myös huumeongelma ja heidät on usein heitetty ulos koulusta väkivaltaisen käytöksen takia.

Raiskaajat tulevat Euroopan ulkopuolelta

Selvityksessä todetaan, että raiskaajista valtaosa on alun perin lähtöisin muista kulttuureista Pohjoismaiden ulkopuolelta. Peräti 82 tekijää kaikkiaan 112 tuomitusta on syntynyt muualla kuin Euroopassa. Kansallisuudeltaan heistä 41 on ruotsalaisia, seuraavaksi yleisimmät rikollisten kansallisuudet ovat afgaanit, irakilaiset ja somalit.

Suomen Uutiset