Hallitus on esitellyt tänään kotouttamista koskevan toimintasuunnitelmansa. Tavoitteena on, että oleskeluluvan saaneiden kotoutuminen nopeutuu ja tehostuu. Maahanmuuttajat oppivat kielen nopeammin ja siirtyvät sitten työelämään. On tunnustettu, että vallitseva kotouttamisjärjestelmä ei toimi.

Perussuomalaisten aloitteesta yksin Suomeen tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen esitetään isoa muutosta.

– Ehdotamme, että vastaisuudessa alle 15-vuotiaat Suomeen yksin tulleet, oleskeluluvan saaneet lapset voidaan sijoittaa suomalaisperheisiin. Parhaillaan selvitetään, mitä muutoksia tämä vaatii lainsäädäntöön, kertoo perussuomalaisten kansanedustaja Tiina Elovaara.

Kymmenien miljoonien säästöt

Tähän asti myönteisen oleskeluluvan saaneet lapset on sijoitettu perheryhmäkoteihin, jotka on alun perin tarkoitettu vain väliaikaisratkaisuksi. Nyt Suomeen on tullut noin 3 000 alaikäistä ilman huoltajaa. Perheryhmäkotipaikkoja on liian vähän tulijamäärään nähden. Lisäksi kulut lasta kohden nousevat vähintään 100 euroon vuorokaudessa. Hoivapalveluyrityksille tästä voi muodostua erittäin kannattavaa liiketoimintaa, mutta julkiselle sektorille varsin suuri menoerä.

Nykyisin kielteisen perheenyhdistämispäätöksen saanutta lasta ei voida sijoittaa tavalliseen suomalaiseen perheeseen. Sijoittamisella tarkoitetaan vastaavaa järjestelyä kuin sijaisperheiden käyttöä lastensuojelun piirissä.

– Lasten sijoittaminen suomalaisperheisiin toisi valtiolle kymmenien miljoonien säästöt, mutta ennen kaikkea sillä olisi valtava inhimillinen merkitys. Suomalaisperheissä lasten kielitaito karttuisi huomattavan nopeasti. He saisivat sosiaalisen tukiverkon ja suomalaisia kontakteja. Lasten mahdollisuus saada koulutusta, päästä työelämään ja menestyä elämässä olisivat tällöin paljon paremmat, painottaa Elovaara.

Kuvassa: Suomeen saapuneita alaikäisiä turvapaikanhakijoita. Kuvituskuva.

SUOMEN UUTISET