Yle kertoo uutisessaan, että Suomessa tehtiin viime vuonna ikäarviotutkimus 149:lle alaikäiselle turvapaikanhakijoille, joista 90 todettiin täysi-ikäisiksi. Iän arviointi tehtiin hampaista sekä käden ja ranteen luista.

Viranomaistaholta kerrottiin Suomen Uutisille viime viikolla, että ikätestejä tehtiin viime vuonna noin 300-400:lle alaikäiselle turvapaikanhakijalle.

Vahva parta ja harmaat hiukset

Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Esko Revon mukaan alaikäisten ikää tutkitaan, jos sille on ilmeisiä perusteita hakijan olemuksen takia. Hänen mukaansa tällaisia perusteita voivat olla vahva parta ja harmaat hiukset.

Repo kertoi Suomen Uutisille, että oikeuslääketieteellisessä ikätesteissä on tyypillisesti kahden vuoden liukuma.

– Esimerkiksi vastaus voi olla ”vähintään 17-vuotias, mutta enintään 19-vuotias”. Tällaisella tuloksella hakija sijoittuu alaikäisyksikköön. Jos taas tulos on ”vähintään 19-vuotias”, on asia selvä ja hakija sijoitetaan täysi-ikäisten vastaanottokeskukseen.

Rajatapauksissa tapaus ratkaistaan hakijan hyväksi.

Paperit kateissa, ikää ei muisteta

Helsingin poliisilaitoksen komisario Pekka Kallio kertoi Suomen Uutisille, että iänmäärityksiä on tehty sellaisille henkilöille, jotka ovat ilmoittaneet olevansa alaikäisiä, mutta näyttävät selvästi täysi-ikäisiltä.

– Mikäli henkilöllä ei ole passia, henkilöllisyyspapereita tai muuta todistusta, iänmääritys pyritään tekemään niiden seikkojen perusteella, jotka ovat käytössä esimerkiksi hakijan kertomuksen tai mukana olevien tavaroiden perusteella.

Kallion mukaan hakijoita puhututtaessa on huomattu, etteivät kaikki tiedä tai muista omaa ikäänsä.

– On myös mahdollista, että hakijat luulevat alaikäisyyden vaikuttavan siihen, että heidän asioitaan käsiteltäisiin jotenkin eri tavalla. Jokaisen hakijan kertomus täytyy arvioida erikseen – tapaukset ovat niin erilaisia.

Alaikäistä vaikea käännyttää

Revon mukaan perusteet ja tutkiminen kansainvälisen suojelun tai muun oleskeluluvan saamisen osalta ovat aivan samanlaisia alaikäisen ja täysi-ikäisen osalta.

– Alaikäisellä voi olla vähemmän henkilökohtaisia perusteita joutua vainotuksi. Jos alaikäinen ei täytä edellä mainittuja perusteita, tulee hänen kohdallaan maasta poistamista harkittaessa kyetä varmistumaan palautusolosuhteista ja siitä, että häntä on joku vastaanottamassa. Jos näin ei ole, hänelle voidaan joutua myöntämään tämän johdosta oleskelulupa Suomeen, Repo myöntää.

Suomeen saapui viime vuonna 8 500 alaikäistä turvapaikanhakijaa. Ikäarviointeja tehdään pääasiassa Suomeen yksin saapuneille alaikäisille, joita oli viime vuonna 3 024.

Kuvassa: Kuvan henkilöt eivät liity artikkeliin. Kuvituskuva.

SUOMEN UUTISET