Väestöennusteen mukaan Alankomaiden väkiluku tulee jatkamaan kasvuaan, mutta kasvu perustuu yksinomaan maahanmuuttoon ja maassa syntyviin maahanmuuttajataustaisiin lapsiin. Kantaväestö sen sijaan vanhenee ja hiipuu pois. Kantaväestön määrä on Alankomaissa ollut selvässä laskussa jo vuodesta 2015 lähtien. Sama ilmiö on havaittavissa myös Suomessa.

Alankomaiden tilastokeskus on julkaissut uuden väestöennusteen, jonka mukaan maan väkiluku tulee jatkamaan kasvuaan seuraavien 50 vuoden ajan. Kuluneena vuonna väestönkasvu on ollut melko alhaisella tasolla koronaviruksen aiheuttaman kuolleisuuden ja maahanmuuton vähenemisen vuoksi, mutta väestönkasvu ennustetaan jälleen piristyvän tulevina vuosina.

Kuva: Alankomaiden tilastokeskuksen väestöennuste.

Ennusteen mukaan Alankomaissa rikotaan 20 miljoonan asukkaan raja vuonna 2063. Tällä hetkellä maassa on 17,4 miljoonaa asukasta.

Kantaväestö ikääntyy

Koronapandemia on kuluneena vuonna lisännyt kuolleisuutta ja vähentänyt maahanmuuttoa, joten väestönkasvu on ollut maltillista. Tilanteen uskotaan kuitenkin muuttuvan koronarokotteiden myötä. Ennusteen mukaan sekä maahanmuutto että maastamuutto tulevat lisääntymään. Nousevan työttömyyden odotetaan tosin vähentävän työperäistä maahanmuuttoa vuonna 2021.

Väestönkasvuun vaikuttavat sekä ihmisten korkeampi elinikä että maahanmuutto. Vuonna 2040 neljäsosa maan asukkaista on yli 65-vuotiaita. Tässä heijastuu alankomaalaisten korkea sodanjälkeinen syntyvyys, jota kesti aina 60-luvulle asti.

Väestönkasvu jo pitkään pelkästään maahanmuuttajien varassa

Tämän vuosituhannen aikana Alankomaiden väestö on 20 vuoden kuluessa kasvanut 1,5 miljoonalla asukkaalla, joista 96 prosenttia on maahanmuuttajataustaisia. Mukana on sekä uusia maahanmuuttajia että Alankomaissa syntyneitä toisen polven maahanmuuttajia.

Kantaväestön määrä sen sijaan on ollut Alankomaissa laskussa vuodesta 2015 lähtien, koska kantahollantilaisia kuolee enemmän kuin syntyy. Heitä myös muuttaa maasta enemmän kuin palaa ulkomailta. Sama kantaväestön määrän lasku on nähtävissä Suomessakin. Suomea, ruotsia ja saamea puhuvien kokonaismäärä on ollut selkeässä laskussa vuodesta 2014 lähtien.

Vuonna 2070 jopa 42 prosenttia maahanmuuttajataustaisia

Tulevina vuosina Alankomaiden väestö kasvaa ainoastaan maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten asukkaiden osalta. Ikääntyvän kantaväestön määrä sen sijaan jatkaa laskuaan.

Tällä hetkellä neljäsosalla Alankomaiden asukkaista on maahanmuuttajatausta. Ennusteen mukaan vuonna 2070 peräti 42 prosenttia väestöstä on maahanmuuttajataustaisia. Maahanmuuttajataustaisiksi on laskettu sellaiset Alankomaissa syntyneet, joiden vanhemmista ainakin toinen on syntynyt ulkomailla.

Ensimmäisen ja toisen sukupolven maahanmuuttajien määrä tulee ennusteen mukaan nousemaan nykyisestä 4,2 miljoonasta 16,5 miljoonaan vuoteen 2070 mennessä. Alankomaiden väestörakenne muuttuu siis seuraavien 50 vuoden aikana siten, että maahanmuuttajataustaisten asukkaiden määrää nousee yli 12 miljoonalla, kun taas kantaväestön määrä vähenee 1,4 miljoonalla.

SUOMEN UUTISET