Olen kansanedustajana jo vuonna 2011 huomauttanut ministeri Paavo Arhinmäkeä Perussuomalaiset Nuoret ry:tä selkeästi syrjivästä avustuspäätöksestä kirjallisessa kysymyksessäni, johonka saamani vastauksen perusteella voidaan ministeriön avustusesitysten todeta olevan käytännössä mielivaltaisia.

Esimerkiksi järjestön jäsenmäärän huimalla laskulla tai nousulla ei ministerin mukaan tunnu olevan mitään tekemistä avustussumman kanssa.

Sen sijaan vanhojen poliittisten nuorisojärjestöjen aikojen saatossa muotoutunut kulurakenne vaikuttaisi määrittävän niiden saamat avustussummat ikään kuin avustussummat olisivat saavutettuja etuja.

Ministeriön toiminnasta on siis huomautettu ministeri Arhinmäkeä jo kesällä 2011, mutta silti hän tietoisesti jatkaa perussuomalaisten syrjimistä avustuspäätöksissä täysin piittaamatta kritiikistä, jota olen esittänyt. Arhinmäen toiminta vaarantaa koko järjestelmän uskottavuuden. Näyttääkin siltä, että poliittisten nuorisojärjestöjen osalta järjestelmää on välttämätöntä uudistaa nyt suuntaan, jossa poliittisten puolueiden kannatus vaikuttaisi myös niiden siipien suojassa toimivien nuorisojärjestöjen saamaan tukeen. Tätä mahdollisuutta Perussuomalaiset Nuoret ry ajoi jo minun toimiessani sen puheenjohtajana 2010, mutta ajatus torjuttiin lähinnä keskustan, Sdp:n ja vasemmiston toimesta. Osa poliittisista nuorisojärjestöistä tuki ajatusta. Valtioneuvosto toteutti tuolloin asiassa poliittisten nuorisojärjestöjen kuulemisen osana avustuskäytänteiden uudistamista koskevan työryhmän toimintaa.

VESA-MATTI SAARAKKALA