Eduskunnan täysistunnossa äänestettiin hallituksen kilometrikorvauksien leikkaamista koskevasta esityksestä. Perussuomalaiset ovat jo valtiovarainvaliokunnassa jättämässään vastalauseessa vastustaneet hallituksen aikeita leikata kilometrikorvauksia.

Verovapaa kilometrikorvaus on työnantajan työntekijälle maksama korvaus siitä, että työntekijä käyttää omistamaansa autoa työnantajan määräämän työmatkan tekemiseen. Perussuomalaiset katsovat, että hallituksen ajamat leikkaukset tukahduttavat taloudellista toimeliaisuutta ja vähentävät työnteon kannattavuutta, ja niillä on siten merkittäviä työtä ja yrittäjyyttä rajoittavia negatiivisia vaikutuksia.

Erityisen ongelmallisena perussuomalaiset pitävät vuoden 2014 alusta voimaantulevaksi kaavailtua rajua leikkausta, joka kohdistetaan yli 15 000 kilometriä kalenterivuodessa työnsä vuoksi ajamaan joutuvien verovapaaseen kilometrikorvaukseen. Hallitus on vähätellyt esityksessään kilometrikorvausten leikkausten vaikutusta todeten, että ne saattavat vain ”joissakin yksittäisissä tapauksissa heikentää halukkuutta työn tekemiseen”. Perussuomalaisten mielestä hallituksen esitys vaikeuttaa tuntuvasti mahdollisuutta työntekoon kaikkien sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka joutuvat liikkumaan paljon omalla autollaan.

Huomionarvoista on myös, ettei hallitus ei ole ottanut esityksensä verotuottokertymää koskevassa arviossa riittävästi huomioon sitä seikkaa, että kilometrikorvauksen leikkaaminen vähentää negatiivisen kannustinvaikutuksensa vuoksi taloudellista toimeliaisuutta. Kilometrikorvauksen heikentäminen voi myös hidastaa autokannan uusiutumista, millä olisi puolestaan autoveron tuottokertymää pienentävä vaikutus. Tämän vuoksi on syytä epäillä, että esityksen verotuottoarvio on ylimitoitettu.

Perussuomalaisten vastustuksesta huolimatta eduskunta hyväksyi esityksen kilometrikorvausten leikkaamisesta hallituspuolueiden äänin.

Teksti: Pentti Kettunen