Perussuomalaiset haluavat oikeutta 90-luvun laman uhreille ja vakuutuslääkäreiden tulkintoihin.

Perussuomalaisten kansanedustaja Juho Eerola penäsi 1990‑luvun laman ja pankkikriisin uhreille armoa eduskunnan budjettikeskustelussa. 90-luvun alun pankkikriisin seurauksena moni yrittäjä joutui ikuiselta tuntuvaan velkavankeuteen.

– He odottavat vieläkin armoa ja oikeutta. Toivottavasti tämä ylivelkaantuneille suunnattu ohjelma auttaa heitäkin, Eerola totesi viitaten hallituksen suunnitelmiin ylivelkaantuneiden auttamisesta.

Armahduslakia ei ole luvassa

Eerola kuitenkin muistutti, että yli neljännesvuosisata sitten pankkikriisin uhreiksi jääneet yrittäjät kärsivät vieläkin siitä, että pankit pelastettiin eurojäsenyyttä varten.

– Minkälaisia terveisiä, arvoisa ministeri, teillä on lähettää heille ja heidän perheenjäsenilleen? Onko se tämä ylivelkaantuneille suunnattu ohjelma vai onko jotain muutakin vielä hihasta vedettävissä? Eerola kysyi oikeusministeri Antti Häkkäseltä (kok.).

Häkkänen vastasi, ettei sellaista armahduslakia, jolla kaikki lama-ajan velat jostain syystä nollautuisivat, ei ole tällä hetkellä valmistelussa.

Vakuutuslääkäreiden mielivaltaan kohtuutta

Kansanedustaja Jari Ronkainen kysyi keskustelussa oikeuden toteutumisesta niin sanotussa vakuutuslääketieteessä.

– Viime torstaina korkein oikeus teki hallitukselle harvinaisen esityksen lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä. Kyse on korkeimman oikeuden mahdollisuudesta saada asiantuntijalääkärin apua vakuutusoikeuden ratkaisuja käsiteltäessä. Tällä hetkellä mikään taho ei ole velvoitettu antamaan lääketieteellisiä lausuntoja korkeimmalle oikeudelle, Ronkainen totesi.

Ronkainen huomautti, että koko vakuutusoikeuden prosessissa asiantuntijalääkäreiden lausunnoilla on keskeinen merkitys.

– Oikeusturvan toteutumisen kannalta korkeimmalla oikeudella tulee olla mahdollisuus puolueettomiin asiantuntijalausuntoihin. Kysynkin oikeusministeriltä: aikooko ministeriö ryhtyä lainsäädäntötoimeen korkeimman oikeuden esityksestä sekä varmistaa rahoituksen, jotta vakuutusoikeuden prosessi toteutuu oikeusturvaa vaarantamatta? Ronkainen kysyi.

Oikeusministeri Häkkänen sanoi olevansa korkeamman oikeuden kanssa aisamaa mieltä ja totesi, että rahoituksen pitäisi onnistua.

SUOMEN UUTISET