Perussuomalaisten kansanedustaja Juho Eerola on tyytyväinen työ- ja elinkeinoministeriön päätökseen myöntää Hamina Energia Oy:lle noin 28 miljoonaa euroa investointitukea LNG-terminaalin rakentamiseen.

Eerola pitää hankkeen tuomia talous- ja työllisyysvaikutuksia merkittävinä työttömyydestä kärsivälle Kymenlaaksolle. Lisäksi hän painottaa hankkeen ulko- ja turvallisuuspoliittisia merkityksiä:

– Vaikka Suomella on, ja tulee jatkossakin olla, hyvät suhteet Venäjään, ei liiallinen energiariippuvuus Venäjästä tai mistään muustakaan yksittäisestä maasta ole Suomen etu. Siksi on hyvä, että nyt rakennettava LNG-terminaali vähentää Suomen riippuvuutta Venäjältä tuotavasta kaasusta.

Vaikka Eerola onkin tyytyväinen työ- ja elinkeinoministeriön myöntämään rahoitukseen, toivoisi hän myös selvitystä EU-rahoituksen mahdollisuudesta.

– Liikenisikö siitä EU:n 300 miljardin euron kasvupaketista murusia myös tällaisiin Kymenlaaksoa elvyttäviin hankkeisiin?

SUOMEN UUTISET

Tagit