Perussuomalaiset kansanedustajat Ritva ”Kike” Elomaa ja Sami Savio jättivät sivistysvaliokunnassa vastalauseen hallituksen esitykseen, jossa maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen kohdennettua valtionosuutta ehdotetaan kasvatettavaksi.

Hallitus myös esittää, ettei opiskelijoilta voitaisi periä opetuksesta maksuja siltä osin kuin opetus on hyväksytty maahanmuuttajaopiskelijan kotoutumissuunnitelmaan.

– Perussuomalaiset pitävät oikeansuuntaisena kehityksenä koulutusjärjestelmien joustavoittamista ja kehittämistä. Emme kuitenkaan voineet kannattaa maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen suunnatun rahoitusmallin uudistamista hallituksen esityksen mukaisesti. Maahanmuuttajien koulutustason nostaminen ei saa tapahtua kantaväestön kustannuksella, varsinkaan kun koulutusmäärärahoista on leikattu merkittävästi, perustelee Savio perussuomalaisten jättämää vastalausetta.

Lakimuutos parantaisi vammaisten asemaa

Vapaasta sivistystyöstä annettua lakia ehdotetaan samassa yhteydessä muutettavaksi siten, että opetus- ja kulttuuriministeriö voisi hakemuksesta myöntää aiempaa suuremman valtionrahoituksen sellaisen kansanopiston ylläpitäjälle, jonka pääasiallinen koulutustehtävä on vaikeasti vammaisille järjestettävä koulutus.

Tällainen erityiskansanopisto on esimerkiksi Helsingissä sijaitseva Kuurojen liiton opisto.

– Olemme tyytyväisiä hallituksen esitykseen siltä osin, että se nostaa kahden vaikeasti vammaisille opetusta tarjoavan erityiskansanopiston rahoitusta. Tavoitteena on jo pitkään ollut löytää kyseisten opistojen rahoitukseen pysyvä kokonaisratkaisu, jotta opistojen erityistarpeita ei tarvitsisi hoitaa vuosittain lisämäärärahalla valtion talousarviossa, kuten tähän asti on tehty, kertoo Elomaa.

Maahanmuuttajille suurempi tuki

Perussuomalaiset ihmettelevät kuitenkin sitä, että vaikeasti vammaisille järjestettävä koulutus voisi esityksen mukaan saada valtionosuutta enimmillään vain 80 prosenttia, kun maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen valtionosuus olisi jatkossa täydet 100 prosenttia.

– Pidämme esitystä epäoikeudenmukaisena ja esitimme sen vuoksi sivistysvaliokunnassa, että valtionosuus ei kattaisi kaikkia kotouttamiskoulutuksen kustannuksia. Samalla esitimme, että kansanopistot voisivat periä opiskelijamaksuja myös kotoutumiskoulutuksesta. Emme kuitenkaan saaneet muutosesityksellemme tukea muilta puolueilta.

– Hallituksen tarjoama avoin piikki kotoutumiskoulutukseen onkin jälleen uutta jatkumoa maahanmuutosta aiheutuvien kustannusten nousulle, toteavat Elomaa ja Savio.

SUOMEN UUTISET