Eduskuntaryhmät ovat neuvotelleet sotaveteraanien palvelujen järjestämisestä ja päätyneet siihen ratkaisuun, että kaikkien Suomen sodissa palvelleiden tulee olla tasavertaisessa asemassa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rintamaveteraaneilla olisi jatkossa oikeus samoihin palveluihin kuin sotainvalideilla. Lakimuutos on tulossa käsiteltäväksi budjettiriihen esityksissä.

– Tämä uudistus on ehdottomasti kauan odotettu parannus veteraanien asemaan, toteaa perussuomalaisten kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa.

Veteraanien keski-ikä yli 93 vuotta

Uudistusta ajatellen perustetaan uusi määrärahamomentti, jolle kaavaillaan huippuvuodelle 2020 lähes 70 miljoonaa euroa. Tästä summa laskee portaittain seuraavina vuosina arvioitujen menojen muutokseen perustuen. Vuodelle 2019 ollaan kohdistamassa 20 miljoonaa euroa. Lakimuutoksen on määrä astua voimaan vasta 1.11.2019. Veteraanijärjestöjen taholta on ilmaistu huolta palvelujen rahoituksesta ennen uudistuksen voimaantuloa.

– Veteraanien keski-ikä on jo yli 93 vuotta ja hoidon tarve on valtava juuri tässä hetkessä eikä palvelujen tarjoamisessa ole varaa viivytellä enää yhtään, sanoo Elomaa vakavana.

Kaikille kunnon palvelut

Elomaa on laatinut hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän kysyy, että miten hallitus aikoo turvata kaikille sotiemme veteraaneille riittävät palvelut ennen uudistuksen voimaantuloa.

– Olisi oikeus ja kohtuus, että kaikki veteraanit saisivat kunnon palvelut viimeisinä elinvuosinaan, vaatii veteraanien asiaa eduskunnassa jo pitkään ajanut kansanedustaja Elomaa.

Tarvitaan nopeita toimia

Suomen vuosina 1939-1945 käymissä sodissa palveli noin 700 000 sotilasta. Välittömästi rintamaa tukevissa tehtävissä palveli lisäksi 95 000 naista. Veteraaneja on tänään elossa enää noin 15 000 henkilöä.

– Sodissa palvelleiden sankarien työ itsenäisen Suomen eteen on korvaamatonta, joten on perusteltua taata kaikille sotaveteraaneille samat koti- ja avopalvelut. Tämä muutos olisi pitänyt toteuttaa jo aikoja sitten.

– Lakimuutoksen voimaanastumista odotellessa valitettavan moni veteraani poistuu keskuudestamme, joten peräänkuulutan hallitukselta nopeita toimia, jotta kaikille veteraaneille voitaisiin tarjota asianmukaiset palvelut jo ennen uuden lain voimaantuloa. Taas tämän syksyn budjetin yhteydessä hallituksella on tilaisuus osoittaa arvostustaan veteraaneja kohtaan, Elomaa sanoo.

SUOMEN UUTISET