Tagi: sotaveteraanit

LEHTIKUVA

Osa sotiemme veteraaneista jää yhä vaille asianmukaisia hoivapalveluja. Ongelma on ollut tiedossa jo pitkään, mutta tuntuu, että vasta nyt enemmistö Arkadianmäellä on herännyt asian suhteen, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa.  Lue lisää >

Eduskuntaryhmät ovat neuvotelleet sotaveteraanien palvelujen järjestämisestä ja päätyneet siihen ratkaisuun, että kaikkien Suomen sodissa palvelleiden tulee olla tasavertaisessa asemassa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rintamaveteraaneilla olisi jatkossa oikeus samoihin palveluihin kuin sotainvalideilla. Lakimuutos on tulossa käsiteltäväksi budjettiriihen esityksissä.  Lue lisää >

MATTI MATIKAINEN

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri kehuu ryhmän yhteistyön olleen kuluneen vuoden aikana hyvähenkistä, miellyttävää ja innostavaa. – Asioista saa puhua, olla aidosti oma itsensä ja edustaa omia äänestäjiään.  Lue lisää >

MATTI MATIKAINEN

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Ville Tavio pitää eduskuntaryhmien tänään tiedottamaa ratkaisua rintamaveteraanien palvelujen parantamisesta tervetulleena.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Perussuomalaiset vaativat tänään alkaneelta budjettiriiheltä tuntuvaa panostusta veteraaneille. Perussuomalaiset haluavat täydet kotipalvelut kaikille vuosina 1939-45 palvelleille sotaveteraaneille – oli sotainvalidi tai ei.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä vaatii omassa kehyspaketissaan, että Suomen sotien veteraaneille annetaan kaikille sama tuki. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että kaikki Suomen sodissa palvelleet saisivat samat palvelut kuin sotainvalidit tällä hetkellä.  Lue lisää >

Suomen Sotaveteraaniliitto palkkasi marraskuun alussa uuden tiedottajan, joka onkin toden teolla pannut tuulemaan: monet sotaveteraanien nimissä lähetetyt Twitter-viestit ovat saaneet muut käyttäjät ihmettelemään, onko kyseessä jälleen yksi parodiatili.  Lue lisää >

Sotilasvammalaissa määriteltyihin palveluihin ja korvauksiin on oikeutettu nyt sellainen vahingoittunut tai sairastunut henkilö, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia. Perussuomalainen kansanedustaja Kike Elomaa ehdottaa lakialoitteessaan, että jokainen Suomen sodissa vuosina 1939—1945 palvellut on oikeutettu näihin etuuksiin työkyvyttömyysasteesta riippumatta.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Suomen Uutiset tutki, kuinka paljon veteraanijärjestöt käyttävät rahaa hallintokuluihin ja kuinka paljon varoja ohjataan sotaveteraanien auttamiseen.  Lue lisää >

Matti Matikainen

Eduskunnan kirjasto esittää vaikuttavassa näyttelyssä muotokuvia eräistä Suomen viimeisistä sotaveteraaneista, jotka ovat Kaunialan Sairaalan asukkaita. Se on aiemmin tunnettu Kaunialan Sotavammasairaalana. Eduskunnan puhemies Maria Lohela avasi näyttelyn keskiviikkona eduskunnan kirjastossa.  Lue lisää >

joulukuu 5, 201311:30

Elomaa: Sotiemme veteraanit

MATTI MATIKAINEN

Suomi on ollut itsenäinen valtio 96 vuotta. Itsenäisyytemme on vaatinut suuria uhrauksia koko kansalta sotavuosina ja jälleenrakennusvaiheessa. On ensiarvoisen tärkeää, että tieto tästä historiamme ajanjaksosta välittyy myös tuleville sukupolville. Veteraaneja on tällä hetkellä noin 34 000. Heistä on sotainvalideja 5 000. On surullista ja suoraan sanottuna häpeällistä, että suurin osa sotaan osallistuneista ei ehtinyt saada...  Lue lisää >

SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen esitti taannoin huolestuneisuutensa Syyrian sotatoimiin osallistuvista suomalaista, jotka jäävät vaille sotilastapaturmalain suojaa. Hän vaati hallitusta varmistamaan, että ”pyhiin sotaan” osallistuneet pääsevät lääketieteelliseen hoitoon ja kuntoutukseen Suomeen palattuaan. Väätäisen eduskuntakysymys kuului sanatarkasti näin: ”Miten Suomi ja suomalainen sosiaaliturva suhtautuvat niihin mahdollisiin Suomen kansalaisiin jotka yksityishenkilöinä osallistuvat aseellisiin konflikteihin kuten Syyrian sisällissotaan ja sieltä...  Lue lisää >