Perussuomalaisten kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa nosti itsenäisyyspäivän juhlapuheessaan Lokalahden sankarihaudalla esiin muun muassa ikääntyvät ja vähenevät sotaveteraanit ja -invalidit, joille valtiovalta on vuosien saatossa lupaillut milloin mitäkin. Valitettava tosiasia on kuitenkin se, etteivät Suomen itsenäisyyden puolesta taistelleet ole edelleenkään saaneet ansaitsemaansa kunnioitusta ja tarvitsemiaan palveluja, vaikka heitä on keskuudessamme enää kuutisen tuhatta.

Kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa kertoi Lokalahden sankarihaudalla pitämässään puheessa itsenäisyyspäivän muistuttavan suomalaisia aiempien sukupolvien uhrauksista sen eteen, että Suomi on tänä päivänä hyvä paikka asua, elää ja yrittää. Valitettavasti tätä itsenäisyyspäivää varjostaa vahvasti koronaepidemia, joka ei tahdo hellittää otettaan.

– Vaikka monet asiat ovat menneet parempaan suuntaan, on takapakkiakin tullut. Uuden ajan ilmiöt, kuten monikulttuurisuus, haastavat suomalaisia arvoja. Tietyissä kulttuureissa esimerkiksi naisten asemaa poljetaan todella rumasti. Tasa-arvo kärsii. Mielestäni tällaisten epäkohtien kitkemiseen pitää puuttua todella tiukasti. Samoin uudenlaisiin turvallisuusuhkiin, kuten jengiytymisen haasteisiin, on reagoitava välittömästi ennen kuin olemme naapurimaa Ruotsin tilanteessa, Elomaa sanoi.

Itsenäisyys ei ole itsestäänselvää

Suomen itsenäisyys ei Elomaan mukaan ole itsestäänselvä asia, vaan sitä pitää olla valmis puolustamaan muuttuneita uhkakuvia vastaan. Tänä syksynä pakolaisvirroilla pelaavat omia intressejään ajavat valtiot ovat iskeneet pöytään hybridivaikuttamisen kortin. Kun ennen vanhaan vieraan valtion hyökkäykseen varauduttiin varustamalla sotilaita sekä linnoittamalla ja kaivamalla poteroita, nykyisin tarvitaan erilaisia toimia.

– On varmistettava, esimerkiksi, että lainsäädäntömme on ajan tasalla hybridiuhkien varalta, huoltovarmuutemme kunnossa, sähköntuotanto ja jakelu turvattu sekä tietoliikenteen toimivuus varmistettu myös kriisitilanteessa. Tässä varustelussa on paljon parantamisen varaa ja toivon, että hallituksessa ryhdyttäisiin toimiin modernin ajan uhkien torjuntavalmiuden parantamiseksi. Suomi ei voi ummistaa silmiään, Elomaa totesi.

Sotaveteraanien avuntarve suuri

Seuraavaksi Elomaa lausui kiitoksensa sotaveteraaneille ja kaikille suomalaisille, jotka puolustivat Suomea maamme historian suurinta uhkaa vastaan toisessa maailmansodassa. Elomaa ei kuitenkaan ollut tyytyväinen siihen tapaan, jolla valtiovalta on sotaveteraaneja heidän uhrauksistaan kiittänyt ja toivoi, että heille suunnattuihin palveluihin ja kuntoutukseen voitaisiin kohdentaa resursseja nyt, kun heitä on keskuudessamme enää noin 6 000.

– Sotiemme veteraanien kohtelu vuosien varrella hävettää minua suuresti. Valtiovalta on lupaillut milloin mitäkin, mutta tosiasia on se, etteivät veteraanit ole saaneet ansaitsemiaan palveluita ja kunnioitusta. Tänä päivänä monilla veteraaneilla avun tarve on todella suuri. On selvää, että kun veteraanien keski-ikä on 95 vuotta, niin hoivapalvelujen tarve on suuri, Elomaa sanoi.

Itsenäisyys on mittaamattoman arvokas asia

Elomaan mielestä olisi oikeudenmukaista tarjota tukea mahdollisimman laajalle joukolle isänmaan puolesta Suomen sodissa uhrauksia tehneille nyt, kun siihen vielä muutaman vuoden ajan on mahdollisuus. Suomen itsenäisyys on mittaamattoman arvokas asia, joten Elomaa pitää tärkeänä maksaa takaisin hieman kunniavelkaa mahdollistamalla hyvät elinvuodet ihmisille, jotka ovat sen mahdollistaneet.

– Arvostukseni sotiemme veteraaneja ja Suomen itsenäisyyttä kohtaan on näkynyt myös valtiopäivätoimissani vuosien saatossa. Sotiin osallistuneiden suomalaisten tilanteesta pitäisikin mielestäni keskustella myös muutoin kuin ainoastaan itsenäisyyspäivän alla. On tärkeää, että tieto sodissa tehdyistä uhrauksista yhteisen asian, isänmaan, eteen välittyy jälkipolville. Ennen kaikkea nyt on ryhdittyvä käytännön toimiin ennen kuin on liian myöhäistä, Elomaa toivoi.

Suomen Uutiset