Perussuomalaisten kansanedustaja Sheikki Laakso on jättänyt eduskunnalle kaksi lakialoitetta, joista toisessa hän esittää sotaveteraanien passimaksuista luopumista ja toisessa määrittäisi lapsen viemisen terroristileirille huostaanoton perusteeksi. Tiistaina eduskunnan täysistunnossa käsitellyt lakialoitteet ovat keränneet kannatusta yli puoluerajojen.

Perussuomalaisten kansanedustaja Sheikki Laakso esittää passilakia koskevassa lakialoitteessaan, että veteraaneilta passista perittävästä maksusta luovuttaisiin kokonaan.

– Tässä on kyse rahallisesti pienestä, mutta symbolisesti merkittävästä huomionosoituksesta veteraaneille, Laakso kertaa aloitteen taustoja.

– Nykyisellään veteraanit maksavat puolet passin hinnasta, mutta olisin sitä mieltä, että passi on yhtä helppoa tehdä heille kokonaan maksuttomaksi. Jokainen veteraani on kuitenkin jo sotiimme osallistuessaan maksanut enemmän kuin riittävän hinnan ansaitakseen itselleen Suomen passin, Laakso huomauttaa.

Laakson aloite keräsi tukea ja kiitosta perussuomalaisten lisäksi myös muiden eduskuntaryhmien keskuudesta.

– Erityisesti näin itsenäisyyspäivän tienoilla tämä lakialoite on enemmän kuin paikallaan, Mikko Lundén (ps.) kiitteli Laaksoa.

Viimeiset hetket osoittaa veteraaneille kiitosta

Veteraanivastuu ry:n mukaan veteraaneistamme on elossa vielä reilut 6 000 sotiin osallistunutta, mutta määrä hupenee tasaiseen tahtiin.

Lakialoitteen myötä paitsi rintamaveteraanit myös sotien jälkeen vuosina 1945–1952 miinanraivauksiin osallistuneet olisivat oikeutettuja maksuttomaan passiin.

– Mielestäni velvollisuutemme on osoittaa sotiin osallistuneille kiitollisuutta niin kauan kuin se on mahdollista. Tämä on viimeinen vuosikymmen, jolloin voimme sen tehdä – jälkeenpäin on turha surkutella hukattua tilaisuutta, Laakso toteaa.

– Toivon, ettei kukaan tässä salissa vastusta näin tärkeää elettä sodissa Suomea puolustaneita kohtaan, vetosi myös Laakson aloitetta tukenut Ari Koponen (ps.) kollegoihinsa.

Lasten viemisen terroristileireille oltava huostaanottoperuste

Tiistain täysistunnossa kiitosta keräsi myös Laakson lastensuojelulakia koskeva aloite, jonka tarkoituksena on vahvistaa lapsen oikeutta turvalliseen kasvuympäristöön. Samalla se täsmentää lain tarkoittamaksi lapsen terveyden tai kehityksen vaarantavaksi ympäristöksi myös ulkoministeriön matkustustiedotteessaan vältettäviksi luokitellut maat. Näihin ovat viime aikoina lukeutuneet muun muassa Syyria, Libya ja Irak.

– Tämän aloitteen tarkoituksena on huolehtia lasten turvallisuudesta ja varmistaa sosiaalihuollon kyky tehdä huostaanottopäätös tilanteessa, jossa lasta ollaan viemässä sellaisiin olosuhteisiin, joihin viranomaisten mielestä on aikuistenkin vaarallista matkustaa, Laakso kertaa.

– Laki on tässä hyvin yksiselitteinen. Lapsen altistaminen vaaralliselle kasvuympäristölle on huostaanottoperuste, ja luonnollisesti lapsen vieminen esimerkiksi syyrialaiselle terroristileirille on tästä malliesimerkki. Viimeaikaisissa tapauksissa lapsilla on jopa kiristetty Suomen valtiota, mikä kertoo karua kieltään siitä, millä asenteella tällaiset vanhemmat ovat lapsiaan vaarallisiin maihin vieneet.

Lakialoitteet siirtyvät seuraavaksi valiokuntakäsittelyyn.

Suomen Uutiset