Perussuomalaisten kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa iloitsee panostuksista veteraaneille, reserviläisille ja sotiemme muiston vaalimiseen. Kansanedustaja Timo Vornanen on tyytyväinen hallituksen Pohjois-Karjalaan kohdistamiin joululahjarahoihin. Kansanedustaja Jenna Simulaa ilahduttaa erityisesti suomalaisten turvallisuuteen satsattava lisäraha.

Tänään on julkistettu hallituksen eduskunnalle esittämät niin kutsutut joululahjarahat eli talousarvioon sisällytetyt aiemmin kohdistamattomat varat.

Veteraanien rintamalisää korotetaan 800 000 eurolla. Maanpuolustuskoulutus MPK:n toimintaa turvaamaan ohjataan samoin 800 000 euroa, Reserviläisliitto ry ja Suomen Reserviupseeriliitto saavat 100 000 euroa kumpikin. Sotavainajien muiston vaalimisyhdistykselle ohjataan 30 000 euroa, joka käytetään mm. sankarivainajien DNA-tutkimuksiin.

Suomen Jääkärimuseo, Marsalkka Mannerheimin metsästysmaja ry:n museotoiminta, Salpalinja-museo, Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo sekä Raatteen portin talvisotamuseo saavat myös rahoitusta.

Asiaan herättiin liian myöhään

– On erityisen tärkeää, että itsenäisyytemme puolesta tehtyjen uhrauksien muisto säilyy myös viimeisten veteraanien poistuttua keskuudestamme. Tietysti tärkein prioriteettimme on, että huolehdimme veteraaneista ja heidän puolisoistaan sekä leskistään niin kauan kuin heitä on keskuudessamme, kansanedustaja Kike Elomaa toteaa.

– Budjetista on jo aiemmin osoitettu rahoitusta mm. Tammenlehvän Perinneliitolle, joka hoitaa ja vaalii sotiemme veteraanien perinteitä.

– Ukrainan sodan myötä toivottavasti kaikki ovat heränneet reserviläistoiminnan tukemisen tärkeyteen. Tähän panostaminen on ehdoton toimenpide turvallisuutta ajatellen, hän jatkaa.

Sotiemme veteraanien asia on ollut erityisen lähellä edustaja Elomaan sydäntä. Se on ollut hänelle erittäin tärkeä asia yli hänen 12-vuotisen kansanedustajauransa aikana.

– Veteraanit olisi pitänyt vuosikymmenten mittaan huomioida paljon paremmin. Asiaan herättiin liian myöhään, valitettavasti, Elomaa päättää.

Joukkuepelillä pääsee parhaaseen lopputulokseen

Kansanedustaja Timo Vornanen esitti Pohjois-Karjalaan yhdeksää kohdetta, joista neljä hyväksyttiin. Näiden hyväksyttyjen kohteiden kokonaissumma on 1,5 miljoonaa euroa.

– Näitä kohteita ovat varmasti esittäneet muutkin edustajat, joten en näe tätä henkilökohtaisena saavutuksena, Vornanen pohtii.

– Tässäkin asiassa huomaa, että joukkuepelillä pääsee aina parhaaseen lopputulokseen.

Hallitus osoittaa 550 000 euroa VT6 Honkavaara–Onkamo -tiesuunnitelman laatimiseen, 500 000 euroa Mulosalontie (tie 15692) parantamiseen, 250 000 euroa Kolin hissiä varten ja 200 000 euroa Valamon luostarille.

Turvallisuus etusijalle

Kansanedustaja Jenna Simula pitää tärkeänä, että joululahjarahoja jaetaan nykyisenlaisessa turvallisuusympäristössä hallinnonalasta riippumatta sellaisiin kohteisiin, mitkä liittyvät tavalla tai toisella turvallisuuden parantamiseen.

– Tieliikenneturvallisuus, maanpuolustus, panostukset ampumaratoihin tai elinkeinoelämää ja huoltovarmuutta parantaviin tiehankkeisiin, sikaruton torjuntaan sekä maanviljelijöiden neuvontapalveluihin. Nämä ovat kaikki sellaisia kohteita, jotka lisäävät valmiuttamme ja koko maan turvallisuutta, Simula kommentoi joululahjarahojen jakoa.

Tukea suomalaiselle kulttuuriperinteelle

Erityisen iloinen Simula on Metsästäjäliiton tuen kasvattamisesta metsästyksen edistämiseksi sekä sikaruton torjuntaan osoitetuista varoista. Hän muistuttaa myös jo aiemmin tehdystä päätöksestä osoittaa lähes miljoona euroa ampumaratojen ympäristölupahankkeelle, minkä myötä ampumaratoja saadaan pelastettua toiminnan ja lupien päättymiseltä.

Joululahjavaroista oman osansa ovat saaneet myös monet Suomen historiaa ja suomalaista kulttuuriperintöä vaalivat tahot.

– Kulttuuripuolen joululahjakohteissa korostuu niin ikään maanpuolustustahdon ylläpito ja historiamme vaaliminen: listalla ovat esimerkiksi Kuhmon talvisotamuseo, Raatteentie, Jääkärimuseo ja Jalkaväkimuseo. Noston ansaitsee myös tärkeää työtä tekevä Suomalaisuuden liitto.

Liikunnan edistäminen tärkeää

Perussuomalaisten kansanedustaja Jaana Strandman iloitsee Suomen seuratanssiliitto Suselin saamasta 150 000 euron tuesta. Kansanedustaja Mira Nieminen on tyytyväinen Ahtialantien rampin liikennevalojen rakentamiseen kohdennetusta tuesta, jota oli itse ehdottanut.

– Tanssiliikunta on mitä mainioin liikkumisen muoto, ja on hienoa, että sitä voidaan näin edistää myös näistä joululahjarahoista. Tanssissa yhdistyvät liikkuminen, sosiaalinen kanssakäyminen ja musiikki. Se on tutkimustenkin mukaan mitä parhain liikuntamuoto ja sopii kaikille, iloitsee kansanedustaja Jaana Strandman.

Strandman on valtionvarainvaliokunnan varajäsen ja jäsenenä sen jaostoissa, joissa näistä rahoista on päätetty. Hän näkee, että tuki Suselille tukee myös hallituksen Suomi Liikkeelle -ohjelmaa.

– Kaikki toimet, joilla saadaan ihmisiä liikkumaan, lisäävät mielen hyvinvointia ja vähentävät pitkässä juoksussa kansanterveydellisiä kustannuksia. Tanssi tuo ilon kautta liikkumisen iloa arkeen.

Liikennevalot tarpeeseen

Nieminen jätti eduskunnalle seuraavat ”joulurahatoiveet”: Ahtialantien rampin liikennevalojen rakentamiseen 400 000 euroa, Homebase ry:n toiminnan tukemiseen 150 000 euroa, MT 312 / VT 4 -liittymien suunnitteluun 200 000 euroa ja Uraj Urajärven Kartanon Ystävät Ry:n toiminnan tukemiseen 10 000 euroa.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta lisäsi budjettiin noin 50 miljoonaa euroa niin sanottuja joululahjarahoja. Joululahjarahaa kohdistettiin muun muassa Ahtialantien rampin liikennevalojen rakentamiseen.

– Ahtialantien rampin liikennevalojen rakentaminen toteutuu vihdoinkin, sillä hanke on mainittu Uudenmaan ELY:n tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa yhtenä kiireellisimpänä hanketarpeena lähivuosille, iloitsee Nieminen.

Artikkelia on päivitetty 12.12.2023 klo 14.51 ja 14.12.2023 klo 06.53.

Suomen Uutiset