Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen katsoo, että Suomen Nato-jäsenhakemuksen jättämiseen johtanut turvallisuusympäristön muutos johtuu viimeisimmän sodan sijasta Venäjän pidempiaikaisista laajentumispyrkimyksistä, joiden seurauksena Venäjä on hyökännyt naapurimaihinsa ja pyrkinyt miehittämään tai liittämään niistä itseensä alueita.

– Ensimmäinen tätä pyrkimystä ilmentänyt hyökkäys tapahtui elokuussa 2008 Georgiaan, jossa Venäjä perusti sotilastukikohtia miehittämilleen alueille Abhasiassa sekä Etelä-Ossetiassa. Venäjä suoritti näillä alueilla georgialaisväestöön kohdistuneen etnisen puhdistuksen. Helmikuussa 2014 Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan miehittäen Krimin ja perustaen Donetskiin ja Luhanskiin venäläismieliset nukkehallinnot. Venäjän helmikuussa 2022 aloittama laajamittainen hyökkäyssota Ukrainassa on suoraa jatkumoa aikaisemmista sotatoimista. Myös Ukrainassa Venäjä on syyllistynyt sotarikoksiin jopa vauvoja kohtaan. Nämä äärimmäiset raakuudet olivat Suomelle ja muulle sivistyneelle maailmalle se viimeinen pisara, Sanna Antikainen kuvailee tilannetta.

Putin haluaa ympärilleen nukkevaltioita

Suomella on Venäjän kanssa noin 1 300 kilometrin mittainen raja. Venäjä on aiemmin kohdistanut laajentumispyrkimyksiään myös Suomen alueelle.

– Ennen toista maailmansotaa silloinen Neuvostoliitto vaati Suomelta osia Karjalankannakselta, Suomenlahden ulkosaaria sekä Hangon ja Lappohjan satamia. Kun Suomi ei tähän suostunut, Neuvostoliitto lavasti Mainilan laukaukset ja aloitti Suomeen kohdistuneen hyökkäyssodan. Sodan tuloksena Neuvostoliitto anasti Suomelta Karjalan maakunnan itäosan, sisältäen Viipurin kaupungin, Suomenlahden ulkosaaret, Kuusamon ja Sallan itäosat sekä Petsamon alueen. Vielä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeenkin Venäjä miehittää edelleen Neuvostoliiton vääryydellä Suomelta anastamia alueita.

– Diktaattori ja sotarikollinen Vladimir Putin haluaa Neuvostoliiton tapaan ympärilleen epäitsenäisistä nukkevaltioista koostuvan puskurivyöhykkeen. Venäjän Georgiaan ja Ukrainaan kohdistamien hyökkäysten perusteella on selvää, ettei yksikään Venäjän naapurimaa, joka ei kuulu NATO:n kollektiivisten turvatakuiden piiriin, ole turvassa sotilaalliselta aggressiolta, Antikainen lataa.

Demarointi viivyttänyt liittymistä

Venäjän ympärillä ei ole kuitenkaan enää joukkoa heikkoja valtioita, jotka on helppo liittää osaksi omaa valtakuntaa tai vähintään etupiiriä yksi kerrallaan.

– Niin Baltian maissa kuin itäisen Keski-Euroopan maissa, joilta Neuvostoliiton miehitysjoukot veivät mahdollisuuden todelliseen itsenäisyyteen ja demokratiaan yli 40 vuoden ajaksi, muistetaan varsin hyvin, millaista oli elää Venäjän vallan alla. Kun nämä maat saivat itsenäisyytensä takaisin, ne totesivat yhteen ääneen ”ei enää ikinä”, ja liittyivät Naton jäseniksi. Nyt nämä maat ovat turvassa Venäjän ahdisteluilta. Suomi luotti vuosikymmenet vaikenemisen ja mielistelemisen linjaan, vaikka Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen olisimme voineet valita myös vapauden linjan, Antikainen huomauttaa.

Toisen maailmansodan jälkeen, Neuvostoliiton hajoamiseen asti, myös Suomi joutui kärsimään vuosikymmeniä Neuvostoliiton painostuksesta ja Pariisin rauhansopimuksessa asetetuista itsenäisyyteemme kohdistuneista rajoituksista.

– Suomettuneet, YYA-aikana kasvaneet poliitikkomme tekivät karkean virheen, kun jättivät tilaisuuden käyttämättä ja liittymättä vapaiden valtioiden puolustusliittoon silloin, kun Venäjä oli heikoimmillaan ja Neuvostoliiton entiseen etupiiriin pakotetut maat käyttivät vapauttaan liittyä. Entisen presidenttimme ja hänen ulkoministerinä toimineen puoluetoverinsa varsin kyseenalainen ansio on, että Euroopan unionin sisäiset turvatakuut vesitettiin vuosituhannen alkuvuosina. Tässä ei ollut kyse pakosta tai vahingosta, vaan tietoisesta ja maamme turvallisuuden kannalta äärimmäisen haitallisesta demaroinnista, Antikainen moittii.

Ukrainalaiset eivät alistu

Venäjän siviileihin kohdistamat raakuudet ovat tällä vuosituhannella omaa luokkaansa.

– Helmikuusta alkaen Venäjä on hyökännyt lukuisiin siviilikohteisiin Ukrainassa. Tämän lisäksi Venäjä miehittää useita alueita. Venäjän vetäydyttyä sen miehittämiltä alueilta on sieltä paljastunut raakuuksia, joita vastaavia ei ole Euroopassa nähty sitten toisen maailmansodan. Venäläisjoukot ovat murhanneet kylmäverisesti siviileitä ikään, sukupuoleen, ja seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Samoin venäläisjoukot ovat syyllistyneet laajamittaisiin joukkoraiskauksiin, joiden uhreiksi ovat joutuneet naisten ja tyttöjen lisäksi myös miehet ja pojat. Erityisesti ohjusiskujen kohdalla on selvää, että kuka tahansa voi vammautua tai saada surmansa. Näin toimii vain roistovaltio. Vastaavaa raakuutta on tällä vuosituhannella harjoittanut vain Isisin julma kalifaatti, Antikainen arvioi.

Putinin suunnitelmat kuitenkin kaatoi korruptiosta seurannut virhearvio.

– Hyökätessään Ukrainaan diktaattori Putin teki kuitenkin elämänsä pahimman virheen. Hänen oma valtansa kotimaassaan perustuu laajamittaiseen korruptioon. Hän ilmeisesti luuli, että lahjomalla ukrainalaiset hänen rosvojoukkonsa voisi marssia suoraan Kiovaan. Tässä hän kuitenkin oli väärässä, kahdesta syystä. Ensiksi, hänen korruptoitunut tiedustelukoneistonsa laittoi lahjuksiin varatut rahat omiin taskuihinsa. Toiseksi, Putin aliarvioi täysin ukrainalaisten maanpuolustustahdon. Ukrainalaiset eivät alistu Venäjän vallan alle, vaan puolustavat urheasti maataan julmaa hyökkäystä vastaan, Antikainen analysoi.

”Ikinä ei pidä jäädä yksin”

Viime sotien valossa Nato-jäsenyys on ainoa oikea vaihtoehto Suomelle.

– Jos jotain talvisodasta opimme, niin sen, että ikinä ei pidä jäädä yksin Venäjää vastaan. Ukkini Toivo Vehviläinen oli talvi- ja jatkosodan veteraani, joka sai perheen yhdessä lottana toimineen mummoni kanssa vasta sodan jälkeen. Se, mitä varsinkin ukkini joutui kohtaamaan sodassa on vaikuttanut perheeseeni ja vaikuttaa edelleen, siksi sanonkin: ei koskaan enää sotaa Suomeen, Antikainen linjaa.

Venäjän joukot muistuttavat enemmän rikollisjoukkiota kuin järjestäytynyttä armeijaa.

– Itäinen naapurimme on kuin koulukiusaaja, joka esittää vahvaa, mutta on oikeasti heikko, kun kohtaa päättäväistä vastarintaa. Neuvostoliitto voitti toisen maailmansodan Yhdysvalloilta saamansa kalustoavun ansiosta. Nyt sama kalustoapu on Ukrainan puolella. Ukrainalaiset voittavat Venäjän aloittaman sodan ja oikeus on Ukrainan puolella, mutta sotaa ei olisi käyty lainkaan, jos Ukraina olisi Naton jäsen. Liittymällä Naton jäseneksi nyt voimme varmistaa, että emme joudu itse Venäjän seuraavaksi uhriksi. Kyse on siitä, etteivät suomalaiset naiset ja lapset joutuisi ikinä venäläisten raakalaismaisten sotilaiden sotarikosten kohteeksi ja ettei suomalaisia sotilaita kuolisi venäläisten luoteihin. Näillä perustein kannatan Suomen liittymistä Naton jäseneksi ja jäsenhakemuksen jättämistä viipymättä.

Antikainen haluaa kiittää eduskuntaryhmiä, jotka ovat ryhtyneet yhteistyöhön yli puoluerajojen Nato-jäsenyyden mahdollistamiseksi ja maamme turvallisuuden

SUOMEN UUTISET