Jos saisin valita, en haluaisi kuulua mihinkään puolustus- tai sotilasliittoon tai olla mukana suurvaltapolitiikassa ja sen mukanaan tuomassa valtataistelussa. Haluaisin, että voisimme olla valitsematta varsinaisesti mitään puolia, vaikka tietysti olemme olleet mukana läntisen rintaman puolustusyhteistyössä Nato-kumppanina, totesi kansanedustaja Leena Meri eduskunnan Nato-keskustelussa.

– Haluaisin, että saamme elää rauhassa itsenäisenä Suomena vailla pelkoa, että meidän maa-alueitamme halutaan vallata tai alistaa. Tämä vaan ei ole mahdollista eikä realistista. Venäjän toimien vuoksi olemme pakotettu toimiin, Leena Meri sanoo.

– Venäjän hyökkäyksen jälkeen olemme saaneet valtavasti tietoa Suomen turvallisuustilanteesta ja puolustuksen vahvistamisen vaihtoehdoista.

Aikaisempaan ei ole paluuta

Meri painottaa, ettei aikaisempaan ole paluuta, sillä kuten presidentti Sauli Niinistö on sanonut, naamiot on Venäjän toimesta riisuttu.

– Venäjään ei voi luottaa, ja se on paljastanut haaveensa suurvallasta, johon kuuluu myös maa-alueiden haltuunotto ja sen omia etuja ajava etupiiriajattelu.

– Nato-jäsenyys tuo meille sellaista lisäturvaa, jota emme voi saavuttaa pelkästään omaa puolustusta lisäämällä tai muulla rajoitetummalla puolustuksellisella yhteistyöllä, kuten esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välisellä yhteistyöllä, Meri muistuttaa.

Nato-jäsenyys tukee pidäkettä

Nato-jäsenyyden merkittävin vaikutus on Meren mielestä ennaltaehkäisevän kynnyksen huomattava vahvistuminen.

– Nato-jäsenyys tukee jo entuudestaan vahvaa pidäkettä, että tänne ei kannata tai haluta hyökätä, koska silloin vastapuolena olisivat turvatakuiden vuoksi kaikki Nato-maat kaikkine sotilaallisine arsenaalein, Meri sanoo.

– Kun lähtee mukaan politiikkaan ja tulee valituksi kansanedustajaksi, on kaikissa täällä käsiteltävissä asioissa ratkaisupakko – tai ratkaisuoikeus. Ihan miten asian haluaa ajatella. Ei voi ajatella, että en ota kantaa koska asia on vaikea tai että kaikki eivät ehkä ole kanssani samaa mieltä. Oma kantani on, että kannatan Nato-jäsenyyden hakemista.

Rajaturvallisuudesta huolehdittava

Meri haluaa kuitenkin muistuttaa, kuten perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra, että meidän pitää edelleen huolehtia Suomen sisäisestä turvallisuudesta ja rajaturvallisuudesta riittävin resurssein. Huolehtia, että lainsäädäntö on kunnossa estämään myös muunlaisen vaikuttamisen, kuten ihmisvyöryjen käyttämisen aseena Suomen rajoilla.

– Oikeusvaltiossa ei voi olla mahdollista, että virkamiehet toimisivat ilman lainsäädännön tukea jopa virkasyytteen pelossa. Näen oikeusministerin aitiossa ja toivon että lakimiehenä vaaditte, että rajaturvallisuuden ja hybridihyökkäysten ehkäisemisen kaikenkattava lainsäädäntö tuodaan pian eduskuntaan. Perussuomalaiset tukevat teitä tässä.

– Tämä on erittäin tärkeää erityisesti nyt, niin sanotun harmaan ajan alettua ja Venäjän kerrottua, etteivät he aio hyväksyä Nato-hakemustamme ja että sillä on seurauksia, Meri painottaa.

SUOMEN UUTISET