Eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Lulu Ranne totesi eduskunnan Nato-keskustelussa taloudellisen turvan ja omavaraisuuden olevan kokonaisturvallisuuden kannalta yhtä tärkeää kuin sotilaallinen turvallisuus. Kun Nato-läksyt nyt on tehty, on Suomen korkea aika aloittaa nopeasti talouden laiskanläksyjen suorittaminen.

– Yksilöiden, jotka eivät ole itse kokeneet sotaa, voi olla vaikeaa ymmärtää sodan mahdollisuutta. Sota tapahtuu tv:ssä toisille. Yhteistä eri maista kuulemilleni näkemyksille eri mielipidevirtauksista on, ettei osattu koskaan kuvitella sodan vielä palaavan Eurooppaan, sanoi kansanedustaja Lulu Ranne.

Karmea herätys

Helmikuun 24. päivä 2022 oli karmea herätys.

– Kuten puheenjohtaja Purra totesi perussuomalaisten ryhmäpuheessa, kannatamme Nato-jäsenyyttä. Hän myös muistutti, että vastuu Suomen alueellisesta ja toiminnallisesta koskemattomuudesta on aina vahvasti meillä itsellämme ja ylläpitämillämme kansallisilla puolustusvoimilla. Se asia ei muutu mihinkään Nato-jäsenyyden myötä, vaan päinvastoin korostuu.

– Koska Venäjä ei ole kyennyt tai edes halunnut omaksua länsimaisia arvoja, Suomi on länsimaiden etuvartio itään, haluamme sitä tai emme. Suomen oma kyky puolustaa omaa lohkoaan on tärkeämpää kuin koskaan. Yhteistyö Nato-yhteisön kanssa jatkuu ja tiivistyy, mutta nyt Naton todellisella avulla, jos joskus joudumme hyökkäyksen kohteeksi.

– Puolustusliiton jäsenyyden hakeminen voidaankin nähdä luonnollisena jatkumona Suomen kokonaisturvallisuuden rakentamiseksi muuttuvassa maailmassa. Nato-jäsenyys on silti vain yksi osa kokonaisturvallisuuttamme, Ranne totesi.

Pelkkä Nato-jäsenyys ei ole hopealuoti kaikkiin ongelmiin

Suomessa voidaan spekuloida sillä, johtuiko Venäjän järjetön hyökkäys Ukrainaan Vladimir Putinin joutumisesta kuplaan, joka eristi hänet todellisuudesta.

– Se, mitä meidän tulee varoa, on joutumista omiin kupliimme ja kuvitella Nato-jäsenyyden olevan hopealuoti kaikkiin ongelmiin.

– On houkuttelevaa ajatella, että länsimaiset pakotteet purevat ja Venäjä jää sekoilussaan lopulta yksin. Tai että edustamamme länsimaiset arvot koettaisiin jotenkin universaaleina hyveinä, joita kaikki järkevästi ajattelevat ihmiset tai demokraattisesti johdetut valtiot automaattisesti kannattavat.

– Aiemmin mainitsemani eri maista kuullut havainnot mielipidevirtauksista kertovat nimittäin myös, että vaikka Venäjän nimenomaista hyökkäystä ei hyväksyttäisikään, Venäjän yleinen tuomitseminen ja eristäminen sekä Ukrainan puolustaminen eivät ole maailmassa, EU:ssa tai edes Naton sisällä kaikkialla mitenkään itsestäänselvyyksiä, vaikka me suomalaiset ajattelemme niin.

Taloudellisesta turvasta ja omavaraisuudesta huolehdittava

Suomi ei välttämättä edusta edes maailman enemmistöä, sillä monet maat, kuten Kiina, Intia, Brasilia, Etelä-Afrikka ja useat muut Aasian, Etelä-Amerikan ja Afrikan valtiot eivät lopulta eristä Venäjää Suomen haluamalla tavalla.

– Saatoimme luulla globalismin tekevän maailman taloudelliset etupiirit merkityksettömiksi, mutta toisin on käymässä.

– Kuten Eurooppa on nyt saanut havaita olevansa riippuvainen väärän etupiirin energiasta, huomaamme pian olevamme riippuvaisia väärän etupiirin valmistusvoimasta, mikropiireistä tai vihreän siirtymän vaatimien resurssien maasta kaivamisesta ja jalostamisesta. Esimerkkeinä vaikkapa grafiitti ja litium.

– Taloudellinen turva ja omavaraisuus ovat yhtä tärkeitä osia kokonaisturvallisuudessa kuin sotilaallinen turvallisuus. Nyt Nato-läksyt tehtyämme meidän tulee nopeasti aloittaa talouden laiskanläksyjen suorittaminen, Ranne vaati.

Suomen maanpuolustustahto maailman korkeimpia

Tällaisessa maailmassa suomalaiset voivat Ranteen mukaan olla tyytyväisiä siihen, että suomalaisten yhteinen tahto puolustaa maataan on maailman korkeimpia.

– Edelleen kuitenkin kuulee myös väitettävän, ettei suomalaisuutta tai suomalaista yhtenäiskulttuuria ole olemassa eikä ole koskaan ollutkaan.

– Jotakin suomalaisuudessa ja Suomessa kuitenkin on, jota tällaisten väitteiden esittäjät eivät ole tavoittaneet, Ranne totesi tyytyväisenä.

Jatkossa meno vain kovenee

Suomalaiset eivät ole unohtaneet yhteistä historiaansa, jota valtaosa nyt elävistä ei ole ollut itse kokemassa, mutta joka näkymättömänä voimana velvoittaa suomalaisia huolehtimaan maastaan kaikin mahdollisin tavoin.

– Jatkossa meno vain kovenee, mutta Suomi paranee ja pärjää, kun teemme yhteistyötä terveellä itsetunnolla ja asiat tärkeysjärjestyksessä.

– Suomi ja suomalainen ensin.

Suomen Uutiset