Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Koskela korosti Nato-jäsenyyden ennaltaehkäisevää merkitystä, kun eduskunta käsitteli maanantaina valtioneuvoston selontekoa Suomen liittymisestä osaksi Pohjois-Atlantin puolustusliittoa.

– Käytännössä me olemme olleet Nato-maa ilman turvatakuita. Natohan on demokratioiden liitto, joten se on Suomelle enemmän kuin luontainen yhteisö. Tietysti eräissä Nato-maissa on huolestuttavaa kehitystä — Turkki ensisijaisesti mainittuna — mutta suuressa kuvassa Nato puolustaa länsimaisia ja demokraattisia arvoja, joita itänaapurissamme niin paljon pelätään, huomautti Jari Koskela.

Koskela toivoi myös, että Suomi edistää Natossa sitä, että muutkin maat panostavat puolustusmenoihinsa vaaditut kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta. Suomelle tähän yltäminen ei tule tuottamaan ongelmia.

– Venäjän hyökkäyssodan takia onneksi silmät ovat auenneet, ja puolustusmenoja on eri maissa lisätty. Toivottavasti puolustuspolitiikan tärkeys ymmärretään myös, jos ja kun rauha jälleen kerran palaa.

Tiukan paikan tullen Suomi osoitti yhtenäisyytensä

Koskela totesi, että Suomi on kunnioitusta herättävällä tavalla tiukan paikan tullen osannut osoittaa yhtenäisyytensä. Vastaavaa yhteenkuuluvuuden tunnetta hän toivoi myös muissa poliittisissa kysymyksissä.

– Me täällä eduskunnassa puhumme usein ennaltaehkäisyn tärkeydestä. Nato-jäsenyydessä on kyse juuri siitä, ennaltaehkäisystä. Vanhempamme ja isovanhempamme joutuivat taistelemaan rintamalla ja antoivat ison uhrauksen maamme itsenäisyyden puolesta. Kannatan Natoon liittymistä ja teen työtä sen eteen, että nykyiset ja tulevat sukupolvet eivät koskaan joudu tekemään niin suuria uhrauksia kuin menneet sukupolvet.

Kansallisia panostuksia tarvitaan Natossakin

Koskela kantoi puheessaan huolta myös Suomen varuskuntaverkosta ja maan raideyhteyksistä.

– Viime perjantaina päättyi Porin prikaatissa Niinisalossa ja Säkylässä järjestetty maavoimien Arrow 22 ‑harjoitus, jossa oli mukana sotilaita Yhdysvalloista, Isosta-Britanniasta, Virosta ja Latviasta. Jatkossa yhteisiä harjoituksia on varmasti enemmänkin. Onkin siis syytä pitää huolta varuskuntaverkostamme ja riittävistä raideyhteyksistä. Raskas kalusto liikkuu raiteita pitkin kätevämmin kuin kumipyörillä. Etenkin ratayhteys Pori—Niinisalo—Parkano—Haapamäki olisi saatava kuntoon.

Koskela huomautti myös, että Nato-maanakin Suomen täytyy itse pitää huolta huoltovarmuudestaan. Turvetta ja metsiä on tarvittaessa voitava hyödyntää täysimääräisesti, vaikka se tarkoittaisikin kansallisista ilmastotavoitteista joustamista.

Suomen Uutiset