Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen on jättänyt opetus- ja kulttuuriministeriön vastaaville ministereille vastattavaksi kirjallisen kysymyksen Itä-Suomen huomioimiseksi korkeakoulujen rahoitushaussa. Antikaisen mukaan Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan huomiotta jättäminen opetus- ja kulttuuriministeriön lisäkoulutuksen rahoitushaussa ei ole hallitusohjelman mukaista.

Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen pyytää kirjallisessa kysymyksessään ministeri Sari Multalaa (kok.) ja Anna-Maja Henrikssonia (r.) huomioimaan myös Itä-Suomen, kun opetus- ja kulttuuriministeriö avaa korkeakouluille rahoitushaun, jonka tavoitteena on lisätä opiskelijoiden määrää ammattikorkeakouluissa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoihin kuten sairaanhoitajan, bioanalyytikon ja röntgenhoitajan tutkintonimikkeisiin.

Joensuu ja Kuopio merkittäviä kasvukeskuksia

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää rahoitettavista koulutuksista. Rahoitus on harkinnanvaraista.

– Rahoituksen kriteereissä mainitaan, että sitä kohdennetaan erityisesti kasvukeskuksiin ja sinne, missä aloituspaikkojen määrä suhteessa nuoriin on alhainen, sekä alueille, joilla ennakoidaan merkittävää työvoimapulaa. Koulutuksen aloituspaikoiksi eli kasvukeskuksiksi on lueteltu Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu ja Jyväskylä, Antikainen sanoo.

– Listalta puuttuvat muun muassa Joensuu ja Kuopio, joita voidaan pitää Itä-Suomen kasvavina kaupunkeina myös väestöllisesti. Kaupungit ovat myös alueen keskuskaupunkeja. Tuoreen Taloustutkimuksen toteuttaman kyselyn mukaan Kuopio sijoittui kymmenen vetovoimaisimman kaupungin joukkoon.

Itä-Suomen tilanne on haastava

Antikainen huomauttaa, että Itä-Suomen tilanne on haastava.

– Venäjän kaupan hiipumisen takia on alueen tukeminen myös lisäkoulutuspaikkojen suhteen tärkeää. Maaseudun ja itäisen Suomen merkitys on yhä kriittisempi vaikeassa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa. Maakuntien ikääntynyt väestö tarkoittaa jatkuvaa tarvetta koulutetulle hoitohenkilöstölle.

Antikainen muistuttaa, että pääministeri Petteri Orpo on kertonut eduskunnan täysistunnoissa useasti hallituksen olevan sitoutunut itäisen Suomen tukemiseen.

– Hallitus on myös sitoutunut lisäämään korkeakoulujen aloituspaikkoja hallitusohjelmassaan, koska nimenomaan korkeakouluilla on merkittävä rooli alueen kehittymiselle ja houkuttelevuudelle. Lisäksi ohjelmassa todetaan, kuinka aloituspaikkoja suunnataan kasvukeskuksiin, joita Joensuu ja Kuopio ovat molemmat Itä-Suomessa.

Suomen Uutiset